• Kinderboerderij de Veldhoeve
    Leefbaarheid in uw wijk
  • Koninginnehof
    Wonen & winkelen in het centrum van Helmond
  • Klaverhof
    Bewonersparticipatie & Buurtpreventie

Welkom bij Volksbelang!


 

Ondertekening prestatieafspraken 11 december 2018

Op 6 december 2018 hebben de diverse Woningcorporaties en Huurdersbelangenverenigingen samen met de Gemeente Helmond de prestatieafspraken voor 2019 ondertekend.

In deze afspraken hebben de genoemde partijen vastgelegd wat ze volgend jaar allemaal willen bereiken. Het is een ambitieus pakket aan maatregelen, waarbij de omgang met ‘bijzondere doelgroepen’ en duurzaamheid de voornaamste thema’s zijn.

Binnenkort zullen wij de inhoud van de prestatieafspraken op deze website plaatsen.

Lees verder