• Kinderboerderij de Veldhoeve
    Leefbaarheid in uw wijk
  • Koninginnehof
    Wonen & winkelen in het centrum van Helmond
  • Klaverhof
    Bewonersparticipatie & Buurtpreventie

Welkom bij Volksbelang!


Eerste maatschappelijke visitatie is een feit! 12 januari 2019

In de periode tussen maart en september 2018 heeft Volksbelang haar eerste maatschappelijke visitatie doorlopen. Door middel van de visitatie hebben we vanuit een breed spectrum de spiegel voorgehouden gekregen en geven de uitkomsten een goed beeld van waar we als organisatie staan en waar voor ons de komende jaren de belangrijkste aandachts- en verbeterpunten liggen. Deze vormen voor ons een goede basis en leidraad om zowel intern als met onze stakeholders het gesprek aan te gaan over de toekomstrichting en –mogelijkheden van Volksbelang.

Lees verder