• Kinderboerderij de Veldhoeve
    Leefbaarheid in uw wijk
  • Koninginnehof
    Wonen & winkelen in het centrum van Helmond
  • Klaverhof
    Bewonersparticipatie & Buurtpreventie

Welkom bij Volksbelang!


 

Twee leden raad van commissarissen 29 augustus 2019

Atrivé zoekt voor Woningbouwvereniging Volksbelang, een middelgrote woningcorporatie in Helmond met 2.900 verhuureenheden, twee leden voor de raad van commissarissen, waarvan een lid met kennis van juridische zaken en compliance en een lid met kennis op het gebied van bedrijfsontwikkeling.

Meer informatie leest u hier.

Lees verder