• Kinderboerderij de Veldhoeve
    Leefbaarheid in uw wijk
  • Koninginnehof
    Wonen & winkelen in het centrum van Helmond
  • Klaverhof
    Bewonersparticipatie & Buurtpreventie

Welkom bij Volksbelang!


 

“Wij zijn trots op onze wijk!” 27 juni 2019

De wijk Bloem- en Paardenvelden is weer een gewilde
buurt waar jong en oud graag woont. Volksbelang

heeft zich hiervoor ingespannen, net als de bewonerscommissie.
De huizen verkeren door het onderhoud in goede staat en
de saamhorigheid, veiligheid en leefbaarheid in de wijk

zijn op een prima niveau. Dat is ook de prioriteit van de
bewonerscommissie.

Lees verder