• Kinderboerderij de Veldhoeve
    Leefbaarheid in uw wijk
  • Koninginnehof
    Wonen & winkelen in het centrum van Helmond
  • Klaverhof
    Bewonersparticipatie & Buurtpreventie

Welkom bij Volksbelang


 

Samenwerking met Artist in Residence 16 mei 2022

Begin april hebben Volksbelang en Artist in Residence (Air) Bij de Populieren een intentie overeenkomst getekend voor samenwerking. Doel van de samenwerking is dat er culturele projecten en activiteiten in de wijk Leonardus zullen plaatsvinden ten behoeve van de wijk en de bewoners.

AiR Bij de Populieren is een initiatief van Lucia Dalle Vedove en Wanda Hendrickx Vink. AiR Bij de Populieren zal op vrijwillige basis kunstenaars werven. Volksbelang stelt een nog te renoveren woning in Leonardus ter beschikking voor de kunstenaars.

Lees verder