Bewonersparticipatie


Wij vinden het belangrijk dat bewoners meedenken over ons beleid. Soms zelfs meebeslissen. Daarom hebben we op verschillende manieren overleg met huurders. Met individuele huurders, maar ook met bewonerscommissies en de Huurdersbelangenvereniging Volksbelang (HBVV). 

Volksbelang en de HBVV werken samen met een gedeeld doel voor ogen: het zorgen dat huurders nu en in de toekomst goed kunnen wonen. We doen dat elk vanuit een eigen invalshoek en eigen verantwoordelijkheid. Als eigenaar van de woningen zijn wij verantwoordelijk voor het woningaanbod op korte en lange termijn, de diensten die door ons worden geleverd, en voor het voldoen aan alle eisen die aan een woningcorporatie worden gesteld. De HBVV is als vertegenwoordiger van de huurders verantwoordelijk voor het behartigen van de belangen van de huurders.

beleid.jpg

De participatieovereenkomst is een reglement waarin afspraken gemaakt zijn over hoe Volksbelang en de huurdersbelangenvereniging met elkaar omgaan. We hebben deze overeenkomst samen met de Huurdersbelangenvereniging Volksbelang (HBVV) opgesteld.