Bewonersparticipatie


Wij vinden het belangrijk dat bewoners meedenken over ons beleid. Soms zelfs meebeslissen. Daarom hebben we op verschillende manieren overleg met huurders. Met individuele huurders, maar ook met bewonerscommissies en de Huurdersbelangenvereniging Volksbelang (HBVV). 

beleid.jpg

In de participatieovereenkomst zijn alle uitgangspunten over de manier waarop u kunt meedenken en meebeslissen vastgelegd. We hebben deze overeenkomst samen met de Huurdersbelangenvereniging Volksbelang (HBVV) opgesteld.