Bewonerscommissies


In verschillende buurten zijn bewonerscommissies actief. Zij houden zich bezig met de leefbaarheid in de buurt. Soms organiseren ze activiteiten, soms werken ze aan het verbeteren van de leefomgeving of aan het versterken van de onderlinge contacten. Bewonerscommissies zijn voor ons dan ook belangrijke gesprekspartners. Momenteel zijn de volgende bewonerscommissies actief binnen Volksbelang: