Huurdersbelangenvereniging Volksbelang


De Huurdersbelangenvereniging Volksbelang (HBVV) komt op voor de belangen van alle huurders van Volksbelang. Ze is de overkoepelende vereniging voor bewonerscommissies en enkele bewonersvertegenwoordigingen. De HBVV adviseert, ondersteunt en informeert huurders en is gesprekspartner voor Volksbelang.

Reportage 03-06-2016 Cofoto (8).jpg
Bestuur HBVV: Ruud Hulsman, Cor van Dijl, Toon Jegerings en Ari Martinali

Zowel bewonerscommissies als (mede)huurders kunnen lid worden van de HBVV. De HBVV wil zoveel mogelijk huurders en bewonerscommissies van Volksbelang en andere belanghebbende overlegorganen bereiken, hen motiveren en met hen samenwerken. Meer informatie vindt u hier .