Huurdersbelangenvereniging Volksbelang


De Huurdersbelangenvereniging Volksbelang (HBVV) komt op voor de belangen van alle huurders van Volksbelang. Zij stemt regelmatig af met bewonerscommissies en enkele bewonersvertegenwoordigingen. De HBVV adviseert, ondersteunt en informeert huurders en is gesprekspartner voor Volksbelang.

2017-06-14 20.44.47 (002).jpg 2017-06-19 16.24.21 (002).jpg 2017-06-15 17.58.08 (002).jpg
Bestuur HBVV: Toon Jegerings, Cor van Dijl en Jan Drost

Huurders kunnen lid worden van de HBVV. De HBVV wil zoveel mogelijk huurders en bewonerscommissies van Volksbelang en andere belanghebbende overlegorganen bereiken, hen motiveren en met hen samenwerken. Meer informatie vindt u hier.