Huurprijs


Uw huurprijs is onderverdeeld in een kale huurprijs, overige goederen (bijvoorbeeld een parkeervoorziening) en eventuele servicekosten.

Kale huur

De ‘maximaal redelijke huur’ van de kale huurprijs wordt landelijk bepaald met behulp van het woningwaarderingsstelsel (WWS). Het WWS meet de kwaliteit van een huurwoning aan de hand van punten. Het aantal punten bepaalt voor 75% de ‘maximaal redelijke huur’ van sociale huurwoningen. De andere 25% wordt bepaald door de WOZ-waarde. Bij Volksbelang zijn de huurprijzen lager dan de maximaal redelijke huur.

Servicekosten

Servicekosten zijn vergoedingen voor bepaalde leveringen en diensten. De servicekosten kunnen per woning verschillen. Ieder jaar ontvangt u een overzicht van de servicekosten en eventueel een specificatie van de verrekening.