Huurverhoging


Ieder jaar op 1 juli worden de huurprijzen aangepast. De overheid bepaalt de maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen. Per 1 juli 2020 is de maximale huurverhoging 5,1% tot 6,6%. De stijging hangt af van uw inkomen in 2018. Meer informatie van de Rijksoverheid hierover vindt u hier.

Bezwaar?

Bent u het niet eens met de huurverhoging? U kunt in een aantal gevallen bezwaar maken. Wanneer bezwaar maken wel of niet mogelijk is, leest u na op de website van de Rijksoverheid. Op de website van de huurcommissie vindt u meer informatie en een modelbrief.