Huurverhoging 2020


Wordt de huur van uw woning vanaf 1 juli 2020 aangepast? Volksbelang mag de huurprijs van haar sociale huurwoningen elk jaar verhogen. U heeft hierover een brief van ons ontvangen, daarin staat of uw huur wordt aangepast en met wat voor percentage.

Hoeveel mag de huur van uw woning maximaal stijgen?
De overheid bepaalt hoeveel de huur van uw woning maximaal mag stijgen. Dit doen zij aan de hand van uw inkomen. Hebt u een inkomen tot en met € 43.574,00? Dan mag de kale huurprijs maximaal met 5,1% stijgen. Is uw inkomen hoger, dan is het percentage van stijging maximaal 6,6%, dat heet ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’.

De huur mag overigens nooit hoger worden dan de maximale huurprijs volgens het puntensysteem voor sociale huurwoningen (het zogeheten woningwaarderingsstelsel). Klik hier voor meer informatie hierover.

Overleg met Huurders Belangen Vereniging Volksbelang (HBVV)
De HBVV heeft zich kritisch opgesteld over de huuraanpassing 2020, wat ons heeft doen besluiten de gemiddelde huuraanpassing met 1% te matigen. De HBVV is na veelvuldig overleg en onze wijziging akkoord met de huuraanpassing 2020 die wij in de brief aankondigen.

De huuraanpassing wordt weloverwogen vastgesteld, het kan zijn dat uw huuraanpassing hoger of juist lager is dan een andere huurder van Volksbelang. Dit kan meerdere redenen hebben, wilt u hierover meer informatie? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0492-538 815.

Huurkrant 2020
In de brief die u heeft ontvangen wordt verwezen naar de huurkrant 2020, deze kunt u hier downloaden.