Huuraanpassing 2021


Jaarlijks vindt op 1 juli een huuraanpassing plaats. Dit jaar is dat niet het geval. Het kabinet heeft besloten om de huren in de sociale huursector in 2021 te bevriezen. De huur van uw sociale huurwoning wordt dit jaar dus niet verhoogd.

Huurverhoging garage/parkeerplaats/garagebox

De HBVV heeft zich kritisch opgesteld over de huuraanpassing 2021 van de parkeerplaatsen en garages. Zij heeft dan ook een negatief advies gegeven op de door ons voorgestelde huurverhoging. Volksbelang heeft echter goed gekeken naar de redelijkheid van de verhoging en besloten om de huren inflatievolgend te verhogen met 1,3%. 

Huurverhoging geliberaliseerde woningen

De HBVV heeft zich ook kritisch opgesteld over de huuraanpassing 2021 geliberaliseerde woningen en heeft een negatief advies gegeven over de door ons voorgestelde huurverhoging. Volksbelang vindt het echter wel redelijk om deze huurverhoging toe te passen. Wij volgen hierin dan ook het door het Ministerie van Binnenlandse zaken vastgestelde percentage van 2,4%.

Huurkrant 2021
In de brief die u heeft ontvangen wordt verwezen naar de huurkrant 2021, deze kunt u hier downloaden.