Huurovereenkomst


Als u gaat huren bij Volksbelang, sluit u met ons een huurovereenkomst. Hierin staan de afspraken over de rechten en plichten van u en van ons. Niet iedere huurovereenkomst is hetzelfde. Ook de bijbehorende bijlagen, zoals het huishoudelijk reglement, kunnen verschillen.

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Vanaf de ingangsdatum van de huurovereenkomst geldt een opzegtermijn van één maand, waarbij u de huur op iedere dag van de maand kunt opzeggen.