Huurovereenkomst


Als u gaat huren bij Volksbelang, sluit u met ons een huurovereenkomst. Hierin staan de afspraken over de rechten en plichten van u en van ons. Niet iedere huurovereenkomst is hetzelfde. Ook de bijbehorende bijlagen, zoals het huishoudelijk reglement, kunnen verschillen.

De huurovereenkomst geldt het eerste jaar voor de periode van één jaar; tussentijds opzeggen kan dan alleen onder bijzondere voorwaarden en tegen betaling. Daarna wordt hij voortgezet voor onbepaalde tijd. Vanaf dat moment geldt een opzegtermijn van één maand, waarbij u de huur op iedere dag van de maand kunt opzeggen.