Overlast


Iedereen is anders. Overlast is daardoor ook voor iedereen anders. Mensen zijn zich er soms niet van bewust dat zij overlast veroorzaken. Het kan ook zijn dat u, zonder dat u het weet, zorgt voor ergernis.

Goed gesprek

overlast.communiceren.jpg

Als u geïrriteerd raakt door het gedrag van uw buren, dan is een goed gesprek vaak al genoeg om het probleem op te lossen. U kunt dan samen afspraken  maken. Ga een gesprek aan op een rustig moment: als u boos bent, zult u moeilijk tot een oplossing komen. Wacht ook niet te lang met een gesprek, want dat levert alleen maar meer frustratie op. 

Bemiddeling

Als een conflict met praten niet meer op te lossen is, kunt u ons vragen om bemiddeling. Wij kunnen dan buurtbemiddeling inschakelen. Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening waarbij vrijwilligers hun medebewoners helpen zelf onderlinge conflicten op te lossen. Het is belangrijk dat u de overlast schriftelijk meldt met behulp van het registratieformulier overlast. Als ook bemiddeling geen uitkomst biedt, onderzoeken we of verdere stappen noodzakelijk zijn. Voor het opbouwen van dossier is het van belang dat u goed bijhoudt wanneer de overlast plaatsvindt, dat kunt u doen via dit dagboek:

Overlastdagboek

In onze brochure ‘Zorgeloos samenleven’ leest u alles over het voorkomen van overlast en de stappen die u kunt nemen om overlast te laten stoppen.