Niet tevreden?


Stap 1: Probeer er met ons uit te komen! 

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Dan willen we dat graag van u weten, zodat we samen met u naar een oplossing kunnen zoeken. U meldt uw klacht via e-mail of per brief bij de betrokken medewerker. Indien u niet tot overeenstemming komt met de medewerker moet u zich richten naar de teamleider of de directeur voor afhandeling van uw klacht. U krijgt binnen 4 weken een gemotiveerd schriftelijk antwoord. Als we meer dan vier weken nodig hebben, dan laten we u dat binnen deze periode weten. Ons doel is om er samen met u uit te komen.


Stap 2: Regionale geschillencommissie

Blijft u ontevreden over onze werkwijze en de voorgestelde oplossing, dan kunt u de Regionale Geschillencommissie vragen uw klacht te behandelen. Dit is gratis. Let op: Zonder schriftelijke reactie van onze directie wordt uw klacht hier niet in behandeling genomen. De Regionale Geschillencommissie is onafhankelijk en behandelt geschillen van meerdere corporaties. De commissie neemt uw klacht alleen in behandeling als u deze eerst heeft gemeld bij ons. Daarnaast toetst de commissie aan de hand van verschillende voorwaarden of ze een klacht wel of niet in behandeling kan nemen. Als dat niet zo is, ontvangt u daarover bericht met een toelichting. Als de klacht wel wordt behandeld, kunnen u en Volksbelang het meningsverschil tijdens een hoorzitting toelichten. Uiterlijk vier weken na de zitting brengt de Regionale Geschillencommissie een bindend advies uit. Volksbelang is verplicht is het advies en/of de uitspraak op te volgen. Op www.regiogeschillencommissie.nl vindt u meer informatie over de procedure, de voorwaarden en een formulier voor het indienen van een klacht.
Download hier het reglement van de Regionale geschillencommissie:

Reglement Regionale geschillencommissie


Stap 3: Kantonrechter  

Bent u het niet eens met het besluit dat uw corporatie op advies van de Regionale Geschillencommissie neemt, dan heeft u nog de mogelijkheid om de kantonrechter in te schakelen.