Onderhoudsplanning


Ieder jaar maken we een planning voor het onderhoud aan onze woningen. Daarin staat welke woningen en wooncomplexen aan de beurt zijn voor bijvoorbeeld onderhoud van de liften, (controle van) schilderwerk, onderhoud van groenvoorzieningen en waterleidinginstallaties.

Het onderhoud aan de cv-ketels met een gesloten systeem gebeurt eens in de twee jaar. Bij cv-installaties met een open systeem gebeurt dat ieder jaar (inclusief CO-meting). Verder laten we de liftinstallaties jaarlijks keuren en zorgen we voor onderhoud aan brandmeldingsinstallaties, drukverhogingsinstallaties, liftinstallaties, elektrische roldeuren, brandblusmiddelen, vuilwaterpompen, automatische deuren en hekwerken.

De onderhoudsplanning van 2021 kunt u hier bekijken:

Onderhoudsplanning 2021