Probleem met de cv-ketel?


Lekkages van uw centrale verwarming meldt u natuurlijk direct via (0492) 53 88 15. Daarnaast is het belangrijk om meteen de stroom van de cv-installatie uit te schakelen.

Zelf problemen verhelpen

Sommige problemen aan uw cv- of warmwaterinstallatie kunt u zelf vrij gemakkelijk verhelpen:

  • Is de elektriciteitsvoorziening of de gastoevoer uitgevallen? Schakel deze dan weer in.

  • Brandt de waakvlam nog? Steek de waakvlam zo nodig aan.

  • Geeft de ketel een storing aan? Probeer of het probleem verholpen is nadat u de resetknop heeft ingedrukt.

  • Geeft de drukmeter op de cv-ketel nog voldoende druk aan (minimaal 1.5, maximaal 2.0 bar)? Vul de cv-ketel zo nodig bij tot de gewenste druk. Hier downloadt u het stappenplan voor het bijvullen van de ketel.

CV-ketel bijvullen: stappenplan

Stap 1: druk bepalen

Kijk eerst op de manometer (drukmeter) van de ketel. Bij sommige moderne ketels kunt u de druk aflezen op het digitale display. Is de druk lager dan 1,5 bar? Dan moet u uw cv-ketel bijvullen.

Stap 2: ketel uitschakelen

Zet de thermostaat op de laagste stand. Heeft u een ketel met een ouderwetse drukmeter, zonder digitaal display? Haal dan de stekker uit het stopcontact. Ketels met een digitaal display schakelt u uit met de aan-uitknop. Laat de ketel ongeveer een half uur afkoelen voordat u gaat bijvullen. U gaat de ketel bijvullen met koud water, en als koud water in een te hete ketel stroomt, kan de binnenkant barsten!

Stap 3: vulslang op de kraan aansluiten

Heeft u een digitaal display? Zet de display dan weer aan om de druk af te kunnen lezen. Bij een ketel met manometer laat u de stekker uit het stopcontact. Sluit de vulslang aan op de koudwaterkraan. Hou een emmer onder het uiteinde van de slang en open de kraan. Laat het water tot de rand van de slang komen voordat u hem op de cv-installatie aansluit. Zo zit er bijna geen lucht in de slang en kan er dus ook bijna geen lucht in de cv-installatie komen. Doe de waterkraan dicht.

Stap 4: vulslang op de vulkraan aansluiten

Gaat u uw cv-ketel bijvullen? Zoek dan uw vulkraan. De vulkraan zit meestal bij de ketel. Draai de dop van de vulkraan zonder de vulkraan te openen. Sluit de vulslang goed vast aan op de vulkraan van de cv-installatie.

Stap 5: water bijvullen cv-ketel

Nu gaat u uw verwarmingsketel bijvullen. Open de waterkraan en draai daarna pas de vulkraan van de cv-installatie open. Na een kwartslag is de vulkraan helemaal open. Als de druk bijna op 2 bar staat, sluit u eerst de vulkraan en daarna de waterkraan. Koppel de slang af en laat het water dat nog in de slang zit in een emmer lopen.

Stap 6: cv-ketel weer aanzetten

Doe de stekker van de cv-ketel weer in het stopcontact als u een ketel met manometer heeft. Zet de kamerthermostaat weer op de gewenste stand.

Is het probleem nog niet verholpen, dan zal er toch iets anders aan de hand zijn. U kunt dan natuurlijk een reparatieverzoek melden.