Huurwoning opzeggen


De opzegtermijn is minimaal één maand. U kunt iedere dag van de maand uw huur opzeggen met behulp van het ‘huuropzeggingsformulier’. De huur eindigt na een maand of nog later als u dat aangeeft. De laatste huurdag moet wel een werkdag zijn. Laat de huuropzegging ondertekenen door alle huurders die op de huurovereenkomst staan vermeld.

Huuropzeggingsformulier

Voorinspectie

Als wij uw opzegging hebben ontvangen, maken we een afspraak met u voor de voorinspectie. Deze vindt plaats binnen vier werkdagen na de huuropzegging. Uzelf of iemand wie u gemachtigd heeft om namens u te tekenen moet hierbij aanwezig zijn. Onze opzichter bekijkt dan of uw woning in goede staat verkeert, wat er moet worden hersteld en wat wel en niet in de woning kan achterblijven.

Eindinspectie

Op de laatste huurdag volgt de eindinspectie. Is alles in orde, dan neemt de opzichter samen met u de meterstanden op van elektra, gas en water. Deze meterstanden van gas en elekticiteit moet u wel zelf even doorgeven aan de leveranciers. De waterstand geven wij voor u door aan Brabant Water.

Eindafrekening

Ongeveer een maand nadat u de sleutels heeft ingeleverd, krijgt u de eindafrekening. Hierin staat wat de eventuele resterende kosten zijn en wat de waarborgsom met rente is. Als u nog geld van ons tegoed heeft, ontvangt u dit op uw bankrekening. Als er kosten zijn voor u, dan kunt u in de eindafrekening zien hoe u deze kunt betalen.