Toestemming krijgen?


Of wij u toestemming geven voor een aanpassing, hangt af van verschillende factoren. De woning moet in goede staat verkeren. De verhuurbaarheid mag niet verminderen door de aanpassing. De waarde van de woning mag niet dalen. Ook moet de verandering voldoen aan onze kwaliteitsrichtlijnen. Daarom willen we van u weten hoe u te werk wilt gaan en welke materialen u gaat gebruiken. Als u toestemming voor een verandering krijgt, geven we aan of de verandering mag blijven als u verhuist. Voor de meeste zelf aangebrachte voorzieningen krijgt u geen vergoeding als u gaat verhuizen.

De wet

Op de website van de Rijksoverheid kunt u nagaan of u voor uw plannen een vergunning van de gemeente nodig heeft. Als dat voor uw plannen het geval is, kunnen wij u pas toestemming geven als u een kopie van de vergunning overlegt.