U kunt een reparatieverzoek het beste telefonisch doorgeven via (0492) 538 815. Wij kunnen u dan direct vertellen wat we wel of niet kunnen doen en indien nodig een afspraak inplannen of een bedrijf inschakelen.

Buiten kantoortijden neemt onze telefonische antwoordservice de telefoon op. Dit is alleen bedoeld voor zeer dringende (spoedeisende) reparatieverzoeken. Heeft het geen haast dan kunt u de eerstvolgende werkdag contact opnemen met Volksbelang. Belt u toch zonder spoed buiten kantoortijden, dan brengen wij daarvoor kosten bij u in rekening.

Voor een aantal zaken/ reparaties blijft u altijd zelf verantwoordelijk:

  • Het repareren van zaken die stuk gaan ten gevolg van grove nalatigheid, opzet of ondeskundig gebruik
  • Het klein dagelijks onderhoud
  • Het onderhoud aan door u zelf aangebrachte voorzieningen
  • Het onderhoud en reparatie van bestratingen en tuininrichtingen
  • Het binnenschilderwerk zoals het witten, sausen en behangen van wanden en plafonds
  • Zaken gerelateerd aan televisie, internet of telefoon

Het 'dagelijkse onderhoud' van de woning is meestal voor rekening van u. Daarbij kunt u denken aan het vastzetten en vastschroeven van onder andere loszittende onderdelen, bijvoorbeeld trapleuningen, deurknoppen, drempels, elektrische schakelaars, stopcontacten en deurbellen. 

Categorie: