Nieuwbouwprojecten


 

Helmond is in ontwikkeling en Volksbelang levert daaraan een mooie bijdrage. We vinden het belangrijk om te zorgen voor een prettige woon- en leefomgeving in onze wijken. Daarom kijken we voortdurend of ons woningaanbod nog voldoet aan de behoeften van huurders. Waar dat wenselijk en mogelijk is, bouwen we nieuwe woningen, vervangen we woningen of voeren we renovaties uit.

In het submenu hiernaast kunt u klikken op de projecten die op dit moment actief zijn om zo meer informatie te krijgen.