Nieuwbouwprojecten


 

Helmond is in ontwikkeling en Volksbelang levert daaraan een mooie bijdrage. We vinden het belangrijk om te zorgen voor een prettige woon- en leefomgeving in onze wijken. Daarom kijken we voortdurend of ons woningaanbod nog voldoet aan de behoeften van huurders. Waar dat wenselijk en mogelijk is, bouwen we nieuwe woningen, vervangen we woningen of voeren we renovaties uit. Hieronder kunt u zien aan welke projecten we op dit moment werken.


Oostende

Ons Oostende, jouw toekomstige thuis?

Woningcorporatie Woonbedrijf gaat vlakbij de Julianabrug in Helmond circa 50 betaalbare huurappartementen bouwen. Een mooie locatie op de hoek van Oostende en de Kanaaldijk N.O. De bouwplannen zijn nog niet klaar. Voordat we beginnen met het schetsen en tekenen van de woningen wil Woonbedrijf eerst weten wie hier zou willen wonen en hoe. Belangstellenden kunnen tot medio april 2017 de enquête invullen op www.onsoostende.nl

De uitkomsten van de enquête bepalen hoeveel van welk woningtype en bijbehorende huurprijzen er op deze plek zullen komen. De huurprijzen en woningtypen zijn dus nu nog niet bekend, maar het worden betaalbare woningen. Vanaf medio april 2017 samen met geïnteresseerden aan de slag om Ons Oostende verder in te vullen.

Eerst de interesse peilen, daarna samen plannen maken

Bijzondere aanpak Ons Oostende

Vaak worden bouwplannen achter een bureau en tekentafel bedacht. Maar bij Ons Oostende gaat het heel anders. Voor deze ontwikkeling nodigt Woonbedrijf toekomstige bewoners uit om samen het plan te maken voor deze woonplek. De uitkomsten van de enquête zijn de basis en het vertrekpunt. We kunnen ook nog geen impressie van de woning tonen, want de klant gaat samen met ons bepalen hoe het eruit komt te zien. Gegadigden, die in aanmerking willen komen voor deze huurwoningen, kunnen zich inschrijven via woonbedrijf.com.

Natuurlijk staan sommige kaders al vast; zo letten we goed op kosten om de woningen betaalbaar te houden en we willen toekomstbestendig bouwen. We behouden de kwaliteit van het groen en het water. Verder moeten we ook voldoen aan allerlei wettelijke normen zoals het bouwbesluit, parkeernormen en geluidsbelasting. De gemeente zal straks toetsen of de plannen daaraan voldoen.

Locatie

Vlakbij de Julianabrug, op de hoek van Oostende en de Kanaaldijk N.O in Helmond, ligt de plek waar de appartementen zullen verrijzen. Vroeger was hier het postsorteercentrum van de PTT. Straks is het een fijne woonplek aan de rand van het centrum en vlakbij het water.  Op loopafstand vind je tal van voorzieningen zoals de Albert Heijn XL, een sportcentrum met zwembad en diverse scholen. Het centrum van Helmond is makkelijk te voet of met de fiets te bereiken. Bekende plekken in de buurt zijn de watertoren, de Bundertjes en de markante woningen van Kasteel Noord.

Over Woonbedrijf

Woningcorporatie Woonbedrijf verhuurt totaal zo’n 32.000 woningen en werkt al jarenlang aan wonen in Eindhoven en regio. En vanaf nu ook in Helmond. De wensen van onze klanten zijn sturend voor ons werk. Onze grootste maatschappelijke prestatie ligt in het beschikbaar hebben en houden van een grote voorraad betaalbare huurwoningen. Wij vinden dat iedereen goed moet kunnen wonen, in een woning met kwaliteit, in een leefbare buurt. En dat daarbij niemand mag worden uitgesloten.

Woonbedrijf stelt haar mogelijkheden graag beschikbaar voor de sociale huisvestingsmogelijkheden in Helmond. Daarvoor werken we nauw samen met de Helmondse woningcorporatie Volksbelang en de gemeente Helmond.

Enquête

Geïnteresseerden die hier willen wonen in een betaalbaar huurappartement, kunnen op www.onsoostende.nl een korte enquête invullen en zich aanmelden.


Heistraat (voorbereiding)

Op het braakliggende terrein naast Muziekhandel Arie Willems in de Heistraat is Volksbelang in samenwerking met Woonbedrijf bezig nieuwbouw te realiseren. Op deze locatie zal een woonplein gecreeërd worden, aan de andere zijde van de Heistraat worden ook nog woningen ontwikkeld. Naast deze locaties worden in de planontwikkeling nog twee locaties meegenomen (braakliggend terrein naast Zonnewende & Lidl). 

Hier komen ongeveer vijftig woningen, verdeeld over drie locaties die grenzen aan de Heistraat; een mooie toevoeging voor de Binnenstad. Woonbedrijf wordt de eigenaar en de financierder van het project, we gaan samen zorgen voor de verhuur en het beheer van de woningen. Enkele van onze medewerkers zijn dan ook zeer nauw betrokken bij de projectontwikkeling en zij schuiven regelmatig aan bij Woonbedrijf om mee te denken over de invulling van de plannen. Wij houden u graag op de hoogte.