Ongewenst huurdersgedrag


Wij hebben samen met 12 andere woningcorporaties in Zuidoost-Brabant een gezamenlijk beleid voor ongewenst huurdersgedrag. Voor alle huurders in de regio gelden daardoor dezelfde regels. Hierdoor verbeteren we de leefbaarheid van huurders en andere bewoners. Daarnaast kunnen ex-huurders na een bepaalde tijd, of als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, weer in aanmerking komen voor een nieuwe huurwoning.

De gezamenlijke aanpak geeft ons de mogelijkheid gegevens uit te wisselen over huurders die problemen hebben veroorzaakt.

Folder ongewenst huurdersgedrag

Meer informatie over het beleid ongewenst huurdersgedrag?
Dat staat op de website www.wooniezie.nl.

Gelijke regels en kansen voor alle huurders

Daar zorgt het beleid ongewenst huurdersgedrag voor. We willen onze huurders zo prettig mogelijk laten wonen. Daarom willen wij ongewenst huurdersgedrag zoveel mogelijk voorkomen en aanpakken. Huurders die zich niet aan afspraken houden, worden aangepakt. In het ergste geval worden zij de woning uitgezet.

Er zijn 5 soorten ongewenst huurdersgedrag waarvoor we gezamenlijk beleid hebben gemaakt:
1. voortdurende overlast (denk aan vernieling, te veel of te hard lawaai maken, troep achterlaten en alcohol- en drugsgebruik op openbare plaatsen)
2. agressief gedrag (of gedrag waardoor je jezelf of anderen in gevaar brengt)
3. woonfraude, zoals bijvoorbeeld hennepteelt en illegale bewoning
4. flinke huurschulden
5. overige fraude (zoals de verkeerde informatie doorgeven aan de woningcorporatie)

Woning uitgezet door ongewenst huurdersgedrag?

De huurder kan 3 jaar lang geen woning bij de 13 woningcorporaties huren.
Dat staat in het beleid ongewenst huurdersgedrag. De uitgezette huurder wordt geblokkeerd in Wooniezie, de website waar de 13 Zuidoost-Brabantse woningcorporaties hun woningen aanbieden.
Pas na 3 jaar maken ex-huurders weer kans op een nieuwe huurwoning (of soms eerder als er bepaalde afspraken zijn gemaakt). Bij sommigen komt dan pas het besef dat ze het anders moeten doen.

Hoe vraagt u een nieuwe kans aan?

Een Kanscommissie beoordeelt de aanvraag. Ook toetst een maatschappelijke organisatie de haalbaarheid van de kans en of er extra begeleiding nodig is. De uitkomsten daarvan worden in de Kanscommissie meegenomen. De Kanscommissie bepaalt of een kans gegeven wordt en met welke bijbehorende afspraken. Een kans betekent dus dat iemand eerder dan die 3 jaar weer een woning kan krijgen, maar dan wel onder voorwaarden. Het bieden van kansen raakt de kern van de corporaties. Zo kunnen ze doen waar ze voor zijn: zorgen voor betaalbare woningen in buurten waar mensen prettig kunnen wonen.

Klik hier voor een nieuwe kans.