Passend toewijzen


Zoekt u een sociale huurwoning? En heeft u een (gezamenlijk) inkomen waarmee u recht heeft op huurtoeslag? Dan moet u rekening houden met de regels voor het toewijzen van sociale huurwoningen.

Waarom passend toewijzen?

De overheid heeft deze norm opgenomen in de wet, om te voorkomen dat huishoudens met een beperkt inkomen in een te dure woning terecht komen. Woningcorporaties zijn verplicht om zich aan de toewijzingsregels te houden.

Voor welke woningen kom ik in aanmerking?

Bekijk in onderstaand schema op welke woningen u met uw inkomen en huishoudgrootte kunt reageren:

Uw situatie De huur* van de woning waarop u wilt reageren is maximaal:
Éénpersoonshuidhouden (vanaf 18 jaar) met een inkomen van maximaal € 24.075 € 633,25
Éénpersoonshuishouden (boven de AOW-leeftijd) met een inkomen van maximaal € 23.975 € 633,25
Tweepersoonshuishouden (onder de AOW-leeftijd) met een inkomen van maximaal € 32.675** € 633,25
Tweepersoonshuishouden (boven de AOW-leeftijd) met een inkomen van maximaal € 32.550** € 633,25
Drie- of meerpersoonshuishouden (onder de AOW-leeftijd) met een inkomen van maximaal € 32.675** € 678,66

Drie- of meerpersoonshuishouden (boven de AOW-leeftijd) met een inkomen van maximaal € 32.550**

€ 678,66

* Kale huurprijs, dus exclusief eventuele servicekosten
** Het bruto jaarlijks huishoudinkomen (inwonende kinderen tellen niet mee voor het huishoudinkomen, wel voor de grootte van het huishouden)

U ziet binnen welke huurprijsklasse u in aanmerking komt voor een woning. Als u inlogt bij Wooniezie ziet u bij ‘Passend Aanbod’ automatisch de woningen die passen bij uw inkomen. Let op: de nieuwe toewijzingsregels gelden alleen voor nieuwe huurcontracten. Kijk voor meer informatie over passend toewijzen op de website van Wooniezie.

Jonger dan 23 jaar en een inkomen onder de huurtoeslaggrens? Dan heb je recht op een woning met een kale huurprijs tot en met € 442,46 en ontvang je huurtoeslag. 

Inkomensverklaring van de belastingdienst

Bij een woningaanbieding wordt het inkomen getoetst aan de hand van een inkomensverklaring van de belastingdienst. Zorg ervoor dat u, voordat u reageert op een woning, een inkomensverklaring heeft. Alleen de meest recente inkomensverklaring wordt door ons geaccepteerd. U kunt de inkomensverklaring 2021 (of 2020 wanneer 2021 niet beschikbaar is) gratis aanvragen bij de belastingtelefoon via telefoonnummer: (0800) 0543 of uploaden met uw eigen digid-code in Mijn Belastingdienst. Indien u bij een aanbieding van een woning geen recente inkomensverklaring heeft, gaat de woningaanbieding niet door.