Passend toewijzen


Zoekt u een sociale huurwoning? En heeft u een (gezamenlijk) inkomen waarmee u recht heeft op huurtoeslag? Dan moeten wij, en dus ook u, rekening houden met een aantal regels voor het toewijzen van woningen. Deze regels zijn vastgelegd in de wet Passend toewijzen. Alle woningcorporaties in Nederland moeten aan deze regels voldoen.

Voorkomen van betalingsproblemen

Door het ‘passend toewijzen’ wil de overheid voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen terecht komen en daardoor in betalingsproblemen komen.

Maximale huurprijzen

Het inkomen en de samenstelling van uw huishouden bepaalt voor welke woning u in aanmerking kunt komen. De huurprijs van de woning moet passen bij het huishoudinkomen. Bij het toewijzen van woningen gelden de volgende maximale kale huurprijzen voor huurders:

bij een- en tweepersoonshuishoudens (met huurtoeslag): maximaal € 592,55
bij drie- en meerpersoonshuishoudens (met huurtoeslag): maximaal € 635,05

Op www.toeslagen.nl kunt u berekenen of uw inkomen onder de huurtoeslaggrens ligt en of u dus valt binnen de regels voor passend toewijzen.

Inkomensverklaring

Zorg ervoor dat u, voordat u reageert op een woning, een inkomensverklaring van de belastingdienst (IBRI) heeft. Wij accepteren alleen de meest recente originele IBRI (op dit moment: 2015 & 2016) en zonder inkomensverklaring gaat een woningaanbieding niet door. U vraagt een inkomensverklaring (IBRI) gratis aan bij de Belastingdienst (0800-0543). Het duurt ongeveer 5 werkdagen voordat u het formulier in uw bezit heeft.