Urgentie


Is er een noodsituatie ontstaan, waardoor u niet meer in uw woning kunt blijven wonen?

Heeft u met spoed woonruimte nodig? Is het écht dringend en zijn er geen andere oplossingen? Dan bestaat er voorrang bij de toewijzing van een huurwoning. Om dit te krijgen moet u urgentie aanvragen. Lees op wooniezie.nl hoe u urgentie aanvraagt of neem contact op met de woningcorporatie in de plaats waar u wilt wonen.

Let op!
Er zijn organisaties actief die woningzoekenden helpen om urgentie aan te vragen. Hiervoor vragen zij forse bedragen, terwijl dit geen garantie biedt over de uitkomst of de beslistermijn versnelt. Wij raden u af om gebruik te maken van hun dienstverlening.