Woningruil


Belangrijke mededeling:
Vanwege de vakantieperiode en onderbezetting door ziekte kunnen wij op dit moment geen woningruil in behandeling nemen. Naar verwachting nemen we ze vanaf eind september weer in behandeling. 


Je huidige huurwoning ruilen met de huurwoning van iemand anders kan een slimme oplossing zijn, bijvoorbeeld bij een veranderende gezinssituatie of een andere werkplek. Je mag je woning ruilen met een andere huurwoning, ook als deze woning niet van Volksbelang is.

Let op: Volksbelang bemiddelt niet bij woningruil. Je zoekt zelf een geschikte ruilkandidaat. Dat kan bijvoorbeeld via www.woningruil.nl.

Voorwaarden woningruil:

 • Je woont minimaal 1 jaar in jouw huidige huurwoning. De ruilkandidaat huurt de woning ook minimaal 1 jaar.
 • Er moet een belang zijn voor de woningruil. Bijvoorbeeld een veranderde gezinssituatie of ander werk.
 • De ruilkandidaat voldoet aan de wettelijke eisen die gelden bij passend toewijzen van een woning zoals leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling.
 • Grootte van de woning moet passen bij de gezinsgrootte.
 • Acceptatie van de woning in de huidige staat. Beiden kandidaten maken met elkaar afspraken rondom overnames en eventuele beschadigingen.
 • Er is schriftelijk toestemming nodig van de betrokken woningbouwcorporaties.
 • Als er sprake is van bewindvoering dan is er een schriftelijke toestemming nodig van de bewindvoerder.

 

Wanneer werken wij niet mee aan woningruil:

 • Als jij of de ruilkandidaat niet voldoen aan de voorwaarden.
 • Als er sprake is van een medehuurder die geen toestemming heeft gegeven voor woningruil.
 • Als er sprake is bij een van de kandidaten van een huurachterstand, ontruiming of bij overlast.
 • Als je huidige woning een bijzondere bestemming heeft. Denk hierbij aan:

- Een verkoopbestemming
- Een woning met WMO aanpassingen
- Een woning die gerenoveerd of gesloopt gaat worden.

 

Ruilwoning en je huurcontract:

Wij zien woningruil als een gewone verhuizing. Je huidige huurcontract wordt dus opgezegd en diegene waar je jouw woning mee ruilt krijgt een nieuw huurcontract. Dit kan gevolgen hebben voor de huur. Als je het nieuwe huurcontract ondertekent, dan vervalt je inschrijving in Wooniezie.

 

Procedure:

 • Er vindt altijd een intake plaats met de mogelijke ruilkandidaat.
 • Er vindt altijd een inspectie van de woning plaats.

Heb je vragen over woningruil en/of je voldoet aan de voorwaarden neem contact met ons op via telefoonnummer 0492- 538815.

Het aanvraagformulier voor woningruil kun je hier downloaden.