27 juni 2019

De wijk Bloem- en Paardenvelden is weer een gewilde
buurt waar jong en oud graag woont. Volksbelang

heeft zich hiervoor ingespannen, net als de bewonerscommissie.
De huizen verkeren door het onderhoud in goede staat en
de saamhorigheid, veiligheid en leefbaarheid in de wijk

27 mei 2019

De bouw van 31 huurwoningen aan de Paulus Potterlaan in Helmond is gestart. Op de plek waar twee jaar geleden nog basisschool ‘de Paardenbloem’ stond realiseert Woonbedrijf aan het toekomstige Judith Leysterplein 20 seniorenwoningen en 11 appartementen voor 1 of 2 personen. Het zijn allemaal betaalbare sociale huurwoningen van ongeveer 600 euro per maand.

08 mei 2019

Eind 2018 sloten de Woonbond en corporatiekoepel Aedes een Sociaal Huurakkoord. Hierin werd onder andere afgesproken dat groepen met een laag inkomen én een hoge huur huurbevriezing of huurverlaging kunnen krijgen.

08 mei 2019

Afgelopen maand werden bewoners van De Ruiterstraat in Helmond opgeschrikt door autobranden die oversloegen op de nabijgelegen woningen.

Pagina's