06 november 2017

Als u een reparatieverzoek of een storing heeft, wilt u dit natuurlijk zo snel mogelijk melden. Toch is het niet de bedoeling dat u reparatieverzoeken die niet spoedeisend zijn buiten kantoortijden doorgeeft. Buiten kantoortijden beantwoordt servicebureau TAS (Telefonische Antwoord Service) onze telefoon, deze service is alleen bedoeld voor spoedeisende reparatieverzoeken.

10 november 2017

Helmondse organisaties slaan de handen ineen: Samen kijken naar kansen voor kwetsbare mensen en hun omgeving.

Er is veel veranderd op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Ook in Helmond hebben steeds meer mensen geen vanzelfsprekend recht meer op ondersteuning.

20 november 2017

Bewonerscommissie Bloem- en Paardenvelden heeft op zondag 19 november jl. een gezellige Sinterklaasmiddag voor alle kinderen uit Helmond Noord georganiseerd.

In de Pannehoeve kwamen meer dan 30 kinderen samen voor het feest van Sinterklaas. Het was een zeer geslaagde middag waarbij de kinderen volop genoten hebben. Een groot succes.

21 november 2017

Zaterdag 18 en maandag 20 november jl. publiceerde het Eindhovens Dagblad een viertal artikelen over mogelijke fraude via het toewijzingsmodel 'Eerste reageerder'.

Pagina's