13 december 2021

De gemeente Helmond en de zes woningcorporaties in de stad: al tientallen jaren zijn we partners en evenzo lang streven we gemeenschappelijke doelen na. In een aantal gevallen zelfs al meer dan 100 jaar! Samen werken we aan passende huisvesting voor (toekomstige) Helmonders met verschillende inkomens, aan veerkrachtige wijken en aan verduurzaming van de stad.

17 december 2021

Woningcorporatie Woonpartners neemt woningcomplexen Baroniehof en Heivlinder van woningbouwvereniging Volksbelang over per 31 december 2021. Alle lopende afspraken en onderhoudswerkzaamheden worden overgenomen door Woonpartners. Bewoners zijn al geïnformeerd over de woningoverdracht.

22 december 2021

Elk jaar maken woningcorporaties en huurdersbelangenorganisaties met de gemeente Helmond prestatieafspraken over de woonopgave in de sociale huursector. Na gezamenlijk overleg tussen deze partijen zijn nu de prestatieafspraken voor het jaar 2022 vastgesteld. Deze in totaal 35 afspraken zijn gericht op drie pijlers: betaalbaar en beschikbaar, duurzaamheid en inclusiviteit. In de afspraken is onder andere vastgelegd dat voor de periode 2021-2024 op dit moment in totaal 1141 nieuwe woningen zijn gepland.

29 december 2021

Een goede dag voor de toekomst van Stiphout. Op 27 december 2021 vond de overdracht plaats van de percelen van Volksbelang naar Compaen en Grevelinck BV. De percelen bevinden zich aan de Dorpsstraat.