Algemene Ledenvergadering 17 februari 2020

10 februari 2020

Op 17 februari organiseren wij een algemene ledenvergadering, in deze vergadering zal een wijziging van de statuten worden voorgesteld. Het voorstel van de statutenwijziging vindt u hier

Agenda 17 februari 2020

  1. Opening door de voorzitter
  2. Mededelingen
  3. Voorstellen twee nieuwe leden RvC
  4. Vaststelling verslag d.d. 09 december 2019
  5. Toelichting statutenwijziging
  6. Besluitvorming statutenwijziging
  7. Benoeming waarnemend bestuurder
  8. Profiel directeur/bestuurder
  9. Afscheid voorzitter bestuur WBV Volksbelang
  10. Rondvraag en sluiting

Let op! Toegang tot de ledenvergadering is enkel mogelijk op vertoon van het aan de uitnoding gehechte toegangsbewijs, dit is naar alle leden gestuurd. Bent u wel lid maar hebt u geen uitnodiging ontvangen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0492-538815.