Denk aan max: voor meer verkeersveiligheid

16 oktober 2019

Op 3 juni 2019 heeft Volksbelang de ‘Denk aan max’-deal gesloten. Projectleider Alex van de Westerlo van het project ‘Denk aan max’ ondertekende samen met plaatsvervangend directeur Henri van de Kerkhof ‘de deal’.

Met het sluiten van de deal geeft Volksbelang aan dat ze graag meewerkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in Helmond. Onderdeel van de deal is dat alle medewerkers
toezeggen dat ze in de wijken en buurten niet harder zullen rijden dan de toegestane maximum snelheid.
Het project Denk aan max wordt getrokken door de afdeling Helmond van Veilig Verkeer Nederland. Er wordt intensief samengewerkt met wijkraden, buurtpreventieteams, de LEVgroep, de gemeente Helmond, de politie, Provincie Noord-
Brabant, platform verkeersveiligheid Helmond, vereniging verkeersregelaars Helmond, Stadswacht Helmond en vele anderen. Wilt u ook uw steentje bijdragen of kijken wat u kunt
doen om de verkeersveiligheid in uw buurt te verbeteren? Kijk dan eens op www.denkaanmax.eu.