Huurdersbelangen

21 november 2018

De Huurdersbelangenvereniging Volksbelang (HBVV) komt op voor de belangen van alle huurders van Volksbelang. Het is de overkoepelende vereniging voor bewonerscommissies en enkele bewonersvertegenwoordigingen. De HBVV adviseert, ondersteunt en informeert huurders en is gesprekspartner voor Volksbelang.

Hierboven staat de officiële rol omschreven. En we halen er graag een zinnetje uit: Ze komen op voor de belangen van alle huurders van Volksbelang. Een taak die ze heel serieus nemen. Zij zijn namelijk úw stem! En het is belangrijk om die te laten horen. Zeker in deze tijd, want zoals elke woningbouwvereniging staat Volksbelang voor grote uitdagingen. Leon van Stiphout sprak er in de Volksmond over: er moeten belangrijke keuzes gemaakt worden op het gebied van het werken aan een samenleving waar niemand buiten de boot valt, het realiseren van voldoende betaalbare woningen en verduurzaming. Keuzes waar het HBVV graag, namens u, over meepraat.

Dat kunnen ze natuurlijk niet zonder uw hulp en inbreng. Ze roepen daarom graag alle huurders en bewonerscommissies op om hun actieve rol te blijven voortzetten. En ze spreken graag onze dank uit voor alle inspanningen die tot dusverre in de wijken zijn verricht. Sommige zaken die op voorkomen, zijn echter wijkoverstijgend en daar ziet de HBVV een belangrijke taak voor zich liggen. Ze zullen zich daar met alle energie op blijven richten.