Petitie Leonardusbuurt: Onze reactie

19 februari 2018

In de afgelopen weken heeft de Leonardusbuurt enkele keren de aandacht gehad in het Eindhovens Dagblad. Aanleiding daarvoor was een petitie, waartoe door een van de bewoners uit de wijk het initiatief was genomen. In de petitie, die was getekend door bewoners van 58 woningen , werd ontevredenheid uitgesproken over de onderhoudsstaat van de woningen.  Van deze 58 woningen waren er 23 gerenoveerd (fase 1 t/m3), 11 woningen waren in uitvoering (fase 4) en 24 woningen in voorbereiding (fase 5 en 6).

Volgens de petitie was  de renovatie aan de buitenkant van de woningen goed tot zeer goed, maar waren de werkzaamheden aan de binnenkant van de woningen veel te beperkt. Er zou met name sprake zijn van veel vocht- en tochtproblemen. Wat je in een dergelijke situatie zou verwachten, is dat huurders zich bij Volksbelang melden om de problemen te bespreken en tot een oplossing te komen. Dat is jammer genoeg niet gebeurd, maar de petitie is in aanwezigheid van de ingeschakelde pers aan de Helmondse wethouder van volkshuisvesting aangeboden.

Toen wij met het aangekondigde persartikel werden geconfronteerd, hebben wij aangegeven ons absoluut niet te herkennen in de aard en omvang van de problemen, zoals die in de petitie werden beschreven. Hierin werden wij ondersteund door de bewonerscommissie, die in de Leonardusbuurt actief is en voor de belangen van de huurders opkomt. Daarom hebben wij samen met de wethouder en de betreffende journalist het initiatief genomen een aantal woningen te bezoeken. Doel daarvan was om ter plaatse de situatie te bekijken en vast te stellen wat nu de ernst van de problemen was.

Zonder de hele kwestie als onbetekenend te willen afdoen, bleek het aantal en de ernst van de klachten mee te vallen. Ook uit de contacten die we later met huurders uit de gerenoveerde woningen hebben gehad zijn de problemen, zoals die in de petitie en de krant zijn genoemd, nauwelijks naar voren gekomen. In het vervolgartikel van de krant zijn de problemen daarna ook behoorlijk afgezwakt. Jammer genoeg was het negatieve beeld toen al neergezet.

Het hele voorval neemt overigens niet weg dat tijdens een renovatie punten kunnen zijn  blijven liggen, die gewoon opgelost moeten worden. Dat is voor ons ook absoluut geen discussiepunt en we nemen daarvoor, zoals we dat altijd hebben gedaan, onze verantwoordelijkheid. We hebben inmiddels stappen gezet om de huurders, die de petitie hebben ondertekend, wederom te gaan bezoeken en de situatie in hun woning in beeld te brengen.

Zover had het wat ons betreft echter helemaal niet hoeven komen. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat woningen in goede staat van onderhoud blijven. Dat doen we door middel van renovatie, maar ook door minder ingrijpende vormen van onderhoud. Wanneer iets niet in orde is en dat valt onder onze verantwoordelijkheid, dan kunnen onze huurders ons daar altijd op aanspreken.

Maar dat vraagt ook iets van onze huurder. Dus vragen wij aan hen; Heeft u een onderhoudsklacht, meldt die dan bij ons. Want pas als klachten bij ons bekend zijn, kunnen wij actie ondernemen.