Pilot vroegsignalering schulden

22 november 2019

Om inwoners van Helmond met financiële problemen sneller in beeld te krijgen, start de pilot vroegsignalering van schulden. Achterliggende gedachte is dat snel ingrijpen bij beginnende schulden veel problemen in de toekomst kan voorkomen. Vandaag tekende de gemeente Helmond samen met een grote groep maatschappelijke partners een convenant om de samenwerking voor dit project te bekrachtigen.

Partners

De gemeente slaat de handen ineen met energiebedrijven Ennatuurlijk en Essent, drinkwaterbedrijf Brabant Water, zorgverzekeraars Achmea, Menzis, VGZ en Zorg & Zekerheid en de woningcorporaties WoCom, Woonpartners, Volksbelang, Compaen en Bergopwaarts.

Vroeg Eropaf

Op maandag 25 november gaat de pilot voor één jaar van start in de wijk Helmond Noord. De pilot gebruikt de aanpak Vroeg Eropaf. We wachten niet totdat een inwoner zichzelf meldt, maar gaan actief naar inwoners toe die betalingsachterstanden hebben. Om dit mogelijk te maken leveren de deelnemende partijen maandelijks gegevens aan van hun Helmondse klanten met een betalingsachterstand van maximaal 100 dagen bij het meldpunt. Zijn er twee of meer betalingsachterstanden? Dan benaderen hulpverleners van Schulddienstverlening en de maatschappelijk werkers uit de sociale teams de inwoner en bieden ondersteuning aan.

150 gemeenten gebruiken deze aanpak al

Wethouder Erik de Vries (armoedebestrijding) is blij met dat deze aanpak nu ook in Helmond toegepast wordt: "Zo’n 150 gemeenten gebruiken deze aanpak al. Uit ervaring weten we dat vroeg ingrijpen bij schulden heel belangrijk is. Mensen vinden het vaak lastig om hulp te vragen. Als ze te lang wachten is de situatie al uit de hand gelopen. Door er veel vroeger bij te zijn kunnen we een heleboel ellende voorkomen. Ik hoop dan ook dat de pilot succesvol is en dat we die volgend jaar over heel Helmond kunnen uitrollen."

Het benaderen van mensen gaat door middel van een huisbezoek. Ervaring in andere gemeenten leert dat het lukt om in gesprek te komen met zo’n 70% van de mensen die benaderd worden.

Wij zijn er trots op dat wij partner zijn in deze pilot!