Samen werken aan een fijne buurt

25 februari 2019

‘Fijn wonen’ gaat veel verder dan een comfortabele, betaalbare woning. Dat weten mensen die een jaartje ouder worden maar al te goed. Het is dan heel belangrijk om voldoende sociale contacten te hebben. Mensen in je omgeving die een oogje in het zeil houden, ervoor zorgen dat je niet vereenzaamt, dat je volop in het leven blijft staan. Volksbelang ondersteunt waar en wanneer mogelijk de prachtige initiatieven die in de verschillende wijken door de bewoners zelf worden georganiseerd. Neem het werk van de activiteitencommissie ‘KNAK’ voor alle bewoners van Koninginnehof, De Kluis, Nazareth en De Ameide.

Bea Kivits is nu 6 jaar voorzitter van de bewonersactiviteitencommissie KNAK. “In dit deel van het centrum wonen veel mensen op leeftijd. Die hebben soms wat extra zorg en aandacht nodig, zeker wanneer ze alleenstaand of minder mobiel zijn. Tegelijkertijd zie je dat dit allemaal steeds moeilijker te regelen valt via de ‘officiële kanalen’. Er wordt van alle kanten bezuinigd, het moet efficiënter en er is nauwelijks tijd voor een praatje. Daarbij: leuke dingen ondernemen kost vaak geld en de aow is geen vetpot. Vandaar dat we na de oplevering van de Koninginnehof vrijwel direct de KNAK hebben opgericht zodat we allerlei activiteiten voor de bewoners konden organiseren.”

Samen organiseren

Peter Warmerdam is bewoner op Prinzenhof en al jaren vrijwilliger bij De Ameide: “Bij Ameide verzorgen wij natuurlijk ook tal van activiteiten. Denk aan kienavonden, de biljart- en kaartclub, de dans- en muziekavond. Maar je wilt eigenlijk meer doen dan je met de beperkte capaciteit van de activiteitenbegeleiding kunt. Die mensen hebben echt hun hart op de juiste plaats en werken keihard, maar ook hun middelen zijn beperkt. Zo is het idee ontstaan om samen met de KNAK de handen ineen te slaan en dat is een gouden greep geweest.”

Met elkaar verbinden

Bea: “Ja, ik ben heel trots op wat we samen met Peter en De Ameide bereikt hebben. We begonnen met de burendag en de verbroederingsdag. Tel daar nu NLDoet bij op, onze jaarlijkse Kerstreis voor minder-validen naar een kerstmarkt in Duitsland en onze Hollandse avond: prachtige wijkactiviteiten die we dankzij de bijdrage van heel veel goedwillende ondernemers en instanties, waaronder Volksbelang, in de meeste gevallen gratis kunnen organiseren. Peter: “Ja, en er is nog zoveel meer. Alle activiteiten in De Ameide zijn nu ook toegankelijk voor de buurtbewoners. En om het voor iedereen extra gemakkelijk te maken, is de loopbrug tussen De Ameide en Koninginnehof helemaal opgeknapt. Zo lopen we gemakkelijker bij elkaar over de vloer. Dit jaar organiseren we dan ook voor de tweede keer een gezamenlijke Oud&Nieuw-viering voor degenen die op die avond niet alleen willen zitten.”

Daar doen we het voor

Toos Verhappen, al 19 jaar bewoner van De Kluis, kan alleen maar bevestigen dat er de afgelopen 5 jaar weer volop leven in de brouwerij is. “Ik heb het ontzettend goed naar m’n zin. Ik zit bij de breiclub, de gymclub, ga kienen en kaarten, van alles. De KNAK en De Ameide doen onnoemelijk veel voor ons en het is daardoor heel gezellig wonen, je hoeft je geen moment te vervelen. En die bijzondere dagen zijn echt geweldig. Zó goed verzorgd, helemaal fantastisch.” Bea: “Daar is het ons om te doen. Zorgen voor elkaar. De mensen uit hun huis halen. En dat geeft heel veel voldoening.”