Snel restutaat boeken bij energiebesparing

03 januari 2018

Het is winter. De verwarming draait weer op volle toeren. En daarmee de gasmeter ook. Dat is onvermijdelijk, want we willen niet in de kou zitten. Toch word je op zo’n moment extra bewust van hoeveel energie we met z’n allen verbruiken. Volksbelang doet er alles aan om het energieverbruik terug te dringen.

Door de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie en aardgas komt er CO2 in de atmosfeer. Dit zorgt voor een broeikaseffect: de aarde warmt op en ons klimaat verandert. Dat heeft hele grote gevolgen. De natuur wordt bedreigd, de zeewaterspiegel stijgt en we krijgen te maken met extreme weersomstandigheden. Niet over 100 jaar; we hebben er nu al mee te maken. En dus is het de hoogste tijd dat we maatregelen treffen.

Grote stappen

Volksbelang heeft zo’n 2.800 woningen in bezit. Een aantal van die woningen is goed geïsoleerd en heeft minimaal het energielabel A. Prima dus. Andere woningen zijn echter minder goed geïsoleerd: er is bijvoorbeeld sprake van enkel glas en er is geen spouwmuur- of dakisolatie. Volksbelang is al jaren aan de slag om dit soort woningen te renoveren. De Leonardusbuurt is daar een goed voorbeeld van. Maar dat soort projecten kosten veel tijd en veel geld. De ‘energiewinst’ is weliswaar groot, maar je bent al snel jaren verder.

Snel doorpakken

Vandaar dat Volksbelang precies in kaart heeft gebracht – door huisbezoeken van een onafhankelijk expert – welke woningen op welke manier geïsoleerd zijn en hoe het gesteld is met bijvoorbeeld de verwarmingsketel. Daaruit blijkt dat er bij een aantal woningen nog een behoorlijke energiewinst te boeken valt met relatief eenvoudige ingrepen zoals het plaatsen van een HRketel. Volksbelang is in 2017 begonnen met het treffen van deze energiebesparende maatregelen en zal daar in 2018 voortvarend mee doorgaan. De bewoners van de betreffende woningen zullen hierover tijdig geïnformeerd worden. Uiteindelijk wil Volksbelang in 2020 bereikt hebben dat de woningen gemiddeld het energielabel B hebben. Dat is goed voor het milieu, de portemonnee én het wooncomfort!

TIPS!

Er zijn tientallen manieren om zelf energie te besparen. Dat is belangrijk voor onze natuur en kan aardig wat geld opleveren. Denk daarbij aan:

• Gloeilampen vervangen door led-lampen. 
• Op lagere temperatuur wassen.
• De droger minder vaak gebruiken.
• Een oude koelkast vervangen.
• Computer en televisie uitzetten in plaats in de stand-by stand te laten staan.
• Opladers uit het stopcontact halen als ze niet worden gebruikt (ook voor de brandveiligheid).
• De vriezer op tijd ontdooien.
• Een thermoskan gebruiken in plaats van het warmhoudplaatje van de koffiezetter.