Sommige huurders kunnen huurverlaging of huurbevriezing krijgen

08 mei 2019

Eind 2018 sloten de Woonbond en corporatiekoepel Aedes een Sociaal Huurakkoord. Hierin werd onder andere afgesproken dat groepen met een laag inkomen én een hoge huur huurbevriezing of huurverlaging kunnen krijgen.

Huurverlaging

U komt hiervoor in aanmerking als u een laag inkomen heeft en uw huurprijs boven de sociale huurgrens van € 720,42 is. Met 'laag inkomen' wordt bedoeld: een inkomen dat laag genoeg is voor huurtoeslag. Of u die huurtoeslag daadwerkelijk krijgt maakt niet uit. Wel maakt uit wat voor soort huurcontract u heeft. Alleen met een gereguleerd huurcontract heeft huurverlaging vragen zin. Dus niet als u een woning huurt met een geliberaliseerd contract (vrije sector).

Huurbevriezing

Huurbevriezing betekent dat uw huur dit jaar hetzelfde blijft. U krijgt dus géén huurverhoging per 1 juli a.s.
Twee verschillende groepen huurders komen in aanmerking voor huurbevriezing:

Huishoudens met een laag inkomen en een huur boven de voor hen van toepassing zijnde 'aftoppingsgrens':

€ 607,46 voor een- en tweepersoonshuishoudens en
€ 651,03 voor huishoudens van drie of meer personen.

Huishoudens met een huur boven de € 720,42 en een inkomen dat te hoog is voor huurtoeslag, maar lager dan €38.035.

Meer weten of aanvragen?

Op de website van de Woonbond staat uitgebreide informatie.
Ook kunt u op de website van de Woonbond online checken of het voor u zin heeft om huurverlaging of huurbevriezing aan te vragen.
Uw schriftelijke aanvraag voor huurverlaging of huurbevriezing kunt u sturen naar info@volksbelanghelmond.nl of naar Postbus 276, 5700 AG Helmond.