Volksbelang gaat over naar een nieuw systeem!

08 november 2021

Om onze dienstverlening te verbeteren gaan wij per 25 november over op een nieuw systeem. Dit is het systeem waarin wij alle zaken die te maken hebben met de verhuur van onze woningen en onze bewoners vastleggen. Denk bijvoorbeeld aan een reparatieverzoek, opzeggingen, nieuwe huurovereenkomsten of overlastsituaties.

Wij proberen ervoor te zorgen dat onze bewoners en leveranciers zo min mogelijk overlast ondervinden van de overgang. Toch zijn er een aantal zaken waar rekening mee gehouden moet worden:

  • Van 15 november t/m 26 november verwerken wij geen opzeggingen. Het is uiteraard wel mogelijk om een woning op te zeggen, maar er wordt pas na 26 november een voorinspectie gepland.
  • Van 23 november t/m 26 november worden er geen eindinspecties ingepland.
  • Van 18 november t/m 26 november werken wij niet in Wooniezie. Er worden geen woningen gepubliceerd of toegewezen.
  • De bewoners die een machtiging voor automatisch incasso hebben afgegeven waarbij op de 28e vooraf geïncasseerd wordt krijgen ook te maken met een wijziging. Zij ontvangen hier nog een brief of mail over waarin uitgelegd wordt wat er veranderd.

De openingstijden van ons kantoor zijn vanaf 1 november 2021 gewijzigd, wij zijn van maandag-vrijdag geopend van 08.30 – 12.00 uur. Reparatieverzoeken kunnen in deze tijd telefonisch ingediend worden. Buiten openingstijden kan dit via onze website of via de mail. Spoedeisende reparatieverzoeken kunnen altijd telefonisch ingediend worden.