We maken een vuist tegen de verhuurdersheffing!

28 mei 2021

Woningcorporaties in Nederland staan voor een grote opgave: in de komende 10 jaar moeten er 1 miljoen woningen worden gebouwd. Maar dat is nog niet alles, want alle woningen moeten ook duurzamer worden en natuurlijk ook betaalbaar blijven. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de leefbaarheid. Een grote uitdaging dus. Ook voor Woonpartners. We gaan deze uitdaging graag aan, maar daar is geld voor nodig. Daarom maken de gezamenlijke woningcorporaties en de gemeente Helmond een vuist tegen de verhuurderheffing.  

Verhuurderheffing
De verhuurderheffing is een belasting voor woningcorporaties, ingesteld tijdens het kabinet van Rutte II, en kost Woonpartners jaarlijks miljoenen. In 2020 betaalde Woonpartners ruim 4,5 miljoen euro verhuurderheffing. Geld dat we ontzettend hard nodig hebben om ervoor te zorgen dat prettig, veilig en betaalbaar wonen in Helmond mogelijk blijft.

Actie tegen verhuurderheffing
Wonen was een belangrijk onderwerp tijdens de verkiezingsstrijd. De woningcrisis moet worden aangepakt. Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties, stelde samen met tal van maatschappelijke organisaties de ‘actieagenda Wonen’ op met daarin de plannen voor de aanpak van de crisis op de woningmarkt.

Nu, tijdens het formeren van een nieuw kabinet, is het van belang dat goed wonen topprioriteit krijgt van het volgend kabinet en dat de verhuurderheffing wordt afgeschaft. Daarom laten we onze stem duidelijk horen in Den Haag. Dit doen we met de landelijke (Aedes)campagne ‘Actie verhuurderheffing’. Een groot deel van de 300 woningcorporaties in Nederland doet mee, waaronder Woonpartners.

Gezamenlijke actie
Woonpartners komt in actie, samen met de in Helmond werkende corporaties Compaen, Volksbelang, Wocom en Woonbedrijf én de gemeente. In een gezamenlijke brief aan informateur Mariëtte Hamer roepen we op een einde te maken aan de verhuurderheffing zodat dit geld kan worden gebruikt om prettig, veilig en betaalbaar wonen in Helmond ook in de toekomst mogelijk te maken.

Wat is het gevolg van de verhuurdersheffing voor Volksbelang?
In de afgelopen jaren zijn onze kosten met onder andere de verhuurderheffing enorm toegenomen. Voor ons is dit erg lastig gezien onze krappe financiele situatie. Wanneer dit niet was gebeurt zouden we nu veel gezonder zijn geweest, konden we meer investeren in de kwaliteit van onze woningen en stonden wij wellicht niet meer onder verscherpt toezicht van de Autoriteit Woningcorporaties.

Lees hier de brief aan informateur M. Hamer, ondertekend door woningcorporaties Compaen, Volksbelang, WoCom, Woonbedrijf, Woonpartners en gemeente Helmond.