Woningcorporaties starten samen verhuisregeling “van groot naar beter wonen” in Helmond

28 september 2022

Alle huurders in Helmond van 65 en ouder, kunnen vanaf 1 oktober deel  nemen aan een verhuisregeling ”van groot naar beter wonen” om een beter passende woning te vinden. Een regeling die speciaal bedoeld is voor senioren, die nu in een grote huurwoning van één van de woningcorporaties wonen en de stap naar een beter passende gelijkvloerse huurwoning willen maken.

Vaak sluit een appartement of gelijkvloerse woning, dichtbij de voorzieningen beter aan bij hun woonbehoeften. Zo kunnen zij zo lang mogelijk zelfstandig én comfortabel thuis blijven wonen.

Meer mensen een passende woning
Een beoogd effect van deze regeling is dat de oudere huurders een woning achterlaten die geschikt is voor gezinnen. Gezinnen laten weer een woning achter die geschikt is voor starters. Hierdoor verwachten we dat meer mensen een woning kunnen vinden, die bij hun leven(sfase) past. Met de regeling start een verhuisketen die effect heeft op alle leeftijden.

Meer woningen beschikbaar voor alle leeftijden
Corporaties onderzoeken beperkingen van leeftijdlabels op wooncomplexen. Daar waar ze van toegevoegde waarde zijn, blijft dit gehandhaafd. Ook het verhogen van het leeftijdslabel naar een meer passende leeftijd op basis van de aanwezige voorzieningen in een wooncomplex wordt meegenomen. Waar het label geen of niet meer de gewenste toegevoegde waarde heeft, nemen we afscheid.

Tijdelijk voorrang
De verhuisregeling biedt senioren een aantal voordelen. Via de regeling krijgen woningzoekenden een jaar lang voorrang op geselecteerde appartementen en gelijkvloerse woningen op Wooniezie.nl (website voor woningzoekenden). Daarnaast denken woningcorporaties actief mee in oplossingen; ze helpen bewoners met een persoonlijk gesprek en bieden tips en suggesties voor hun verhuisadministratie en ondersteuning.

Samenwerking woningcorporaties
Het belang van huurders in Helmond staat centraal. De regeling wordt aangeboden door alle woningcorporaties voor sociale huurwoningen in Helmond. Dat heeft als voordeel dat huurders door gebruik te maken van deze regeling ook eenvoudig kunnen verhuizen naar een woning naar wens van één van de andere deelnemende corporaties.

Verbeteren doorstroming en slaagkansen voor alle woningzoekenden
José Götz, manager Wonen bij Woonpartners, legt uit: ‘Het is goed wonen in Helmond. Maar lang niet iedereen heeft een woning die past bij zijn of haar woonwensen, levensfase, gezondheid, gezinssituatie of portemonnee. En we hebben te maken met een lange actieve zoektijd voor een sociale huurwoning. Daarom werken de woningcorporaties samen aan een betere doorstroming. Samen ontwikkelen wij beleid en regelingen voor evenwichtige slaagkansen voor alle woningzoekenden. Zodat er méér mensen goed kunnen wonen. Een voorbeeld hiervan is de “van groot naar beter wonen” verhuisregeling.’

Van groot naar beter wonen
Het gezamenlijk project ‘Van groot naar beter wonen’ loopt al vanaf januari 2022. Door de Helmondse woningcorporaties is het initiatief genomen om gezamenlijke denkkracht en daadkracht in te zetten voor meer beweging op de woningmarkt. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd in het voorjaar met deelname van: huurders, huurdersbelangen, vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke organisaties, netwerkpartners en gemeente. Zo komen we tot een Helmond brede aanpak, in samenspraak met de Gemeente Helmond.

Hier wordt uitgelegd hóe senioren gebruik kunnen maken van deze regeling.