Kantoor tijdelijk gesloten

Het RIVM adviseert inwoners zoveel als mogelijk thuis te blijven in verband met het coronavirus. Uiteraard willen wij als Volksbelang bijdragen aan het tegengaan van verdere besmetting, waar we dat kunnen. Daarom geven wij gehoor aan de oproep van het RIVM om het aantal contactmomenten zo klein mogelijk te houden. Een aantal maatregelen kan gevolgen hebben voor u als huurder.

De maatregelen die wij nu nemen, gelden tot de richtlijnen van het RIVM worden versoepeld. Houd er vooral rekening mee dat:

  • Ons kantoor tot 1 juni gesloten is voor bezoekers zonder afspraak. Na 1 juni is dat weer mogelijk (tenzij de maatregelen verlengd worden).
  • Tot 1 juni worden alléén spoedreparaties uitgevoerd. Wilt u een spoedreparatie melden (bijvoorbeeld gas- en waterlekkage, brand of liftstoring)? Bel ons dan: 0492-538815 Reparaties die géén spoed hebben, worden weer ingepland vanaf 1 juni (tenzij de maatregelen verlengd worden).

Wat wél gewoon doorgaat
Telefonisch en digitaal zijn we gewoon bereikbaar voor vragen en het melden van reparaties. Houd er wel rekening mee dat onze medewerkers vaker vanuit huis werken. Dit kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening of telefonische bereikbaarheid. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Reparaties die spoed hebben kunt u altijd bij ons melden: 0492-538815.

Heeft u een afspraak die niet telefonisch kan?
Sommige dingen kunnen niet via de telefoon. In zo'n geval nemen wij vooraf contact met u op. Wij stellen u dan een aantal vragen. Bijvoorbeeld of u op dit moment griep- of verkoudheidsklachten heeft. Ook willen we graag weten of u in een risicogebied bent geweest. Op basis daarvan bekijken we of de afspraak door kan gaan, of toch moet worden verzet.

Maatregelen als wij wél bij u thuis komen
In sommige gevallen is het toch nodig dat wij bij u langskomen. Onze medewerkers houden dan minimaal 1,5 meter afstand. Of zij werken in gescheiden ruimtes. Na het bezoek wassen zij hun handen met zeep of een desinfecterend middel.

Maatregelen bij bouw- en renovatieprojecten
Bij bouw- en renovatieprojecten vindt er overleg plaats met de aannemer en eventueel de bewoners. Zijn bewoners ziek, dan wordt gekeken of er andere oplossingen zijn. Het kan zijn dat werkzaamheden later worden uitgevoerd.
Wanneer er bij een aannemer onvoldoende medewerkers beschikbaar zijn vanwege ziekte, dan is veiligheid het belangrijkste. Wij beseffen dat dit kan leiden tot enige vertraging van de afspraken of projecten. En vragen hiervoor uw begrip.

Meer informatie
Op de website van het RIVM leest u de laatste ontwikkelingen over het coronavirus in Nederland en Noord-Brabant.