Governance


Volksbelang ontwikkelt zich tot een eigentijdse en efficiënte organisatie en stemt haar rechtsvorm en bestuurlijke organisatie af op de richtlijnen van de Governancecode, die sinds 2015 geldt voor woningcorporaties. De code geeft bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties richtlijnen voor goed bestuur en toezicht. De Governancecode heeft als doel de kwaliteit en de transparantie van bestuur en toezicht te verbeteren. Het belang van de huurders staat voorop in de code. Wij onderschrijven dat.

In onze Gedrags- en integriteitscode staat wat wel en niet kan. Dit geldt voor alle medewerkers, het bestuur, de Raad van Commissarissen en voor iedereen die optreedt namens Volksbelang. In onze Klokkenluidersregeling staat hoe een medewerker een vermoeden van een misstand kan melden en welke acties het bestuur dan moet nemen. Daarnaast hebben we een privacybeleid waarin staat welke gegevens we verzamelen en met welk doel we dat doen. In het Besluit Toegelaten Instelling Volkshuisvesting (BTIV) vindt u informatie over ons werkdomein, onze relatie met gemeenten, de scheiding tussen DAEB-activiteiten (diensten van algemeen economisch belang) en niet-DAEB activiteiten (commerciële activiteiten), inkomensgrens woningtoewijzing en intern en extern toezicht.