Missie en visie


Volksbelang laat zich weer zien

Volksbelang stond onder verscherpt toezicht. Dat heeft de afgelopen jaren een grote wissel getrokken op onze organisatie. Het laatste jaar hebben we hard gewerkt om onze blik weer te richten op onze belangrijkste taak. We liggen op koers. Voor nu geldt: onze organisatie is klein maar stabiel met de focus op de grote opgave waarvoor we staan. We voorzien slechts een beperkte krimp. Financieel staan we er goed voor. Daarmee zijn we in staat de ambities in een ondernemingsstrategie verder uit te werken. 

Onze missie

Volksbelang is een professionele en betrokken woningbouwvereniging waar bewoners écht worden gezien en gehoord. Volksbelang zorgt voor betaalbare, huurwoningen en zit in de vezels van de buurt. Volksbelang zoekt als aanjager actief de samenwerking op met bewoners en maatschappelijke partners. Daarbij krijgt iedereen de kans om mee te doen. Volksbelang handelt uit eenvoud, is zuinig op zijn bewoners, zijn woningen en zijn omgeving.

Volksbelang, altijd in de buurt. 

Renoveren, verkopen, transformeren en nieuwbouw

Er ligt een meerjarig programma onder onze portefeuillestrategie met de speerpunten renoveren, verkopen, transformeren en nieuwbouw. Volksbelang levert zo de komende jaren met nieuwe energie een bijdrage aan de volkshuisvesting van Helmond. De ondernemingsstrategie hebben we uitgewerkt in 5 pijlers, bewoners, leefbaarheid betaalbaarheid, duurzaamheid en beschikbaarheid. Veel van ons dagelijks werk betreft activiteiten die meerdere pijlers omvatten. Met de pijlers hanteren we een volgorde van denken en afwegen, waarbij de bewoners altijd vooraan staat.