Missie en visie


Volksbelang staat voor: zorgeloos huren. Dit motto verwoordt kort en krachtig onze missie:

Volksbelang is een betrokken volkshuisvester en maatschappelijke organisatie die zorgt voor goede en betaalbare woningen voor iedereen die daartoe om uiteenlopende redenen niet zonder actieve ondersteuning en bemiddeling in staat is. Zij weet wat er bij huurders en woningzoekenden speelt en draagt actief bij aan het behoud van prettig leefbare buurten en wijken. Daarvoor speelt zij voor bewoners een intermediaire rol tussen wonen, welzijn en zorg.

We werken aan onze missie vanuit een duidelijke visie op onze activiteiten en doelen. Daarbij leggen we het accent op het zorgvuldig beheren en verbeteren van de bestaande voorraad. We zorgen ervoor dat die kwalitatief goed en betaalbaar blijft en dat huurders deze ook waarderen.

Een belangrijk aandachtspunt is het behoud en verbetering van de leefbaarheid in de buurten en wijken waar onze woningen staan. Leefbaarheid hangt nauw samen met het welzijn van mensen. De zorg voor vitale en leefbare wijken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle organisaties die actief zijn op het vlak van wonen, zorg en welzijn.

Hier vindt u ons ondernemingsplan.