Bestuur


Het bestuur is belast met het besturen en het bepalen van het beleid van de organisatie. Op dit moment bestaat het bestuur uit een persoon, onze directeur-bestuurder Paul Terwisscha. De directeur-bestuurder wordt benoemd door de Raad van Commissarissen aan de hand van een profielschets en de taken zijn vastgelegd in een reglement.