Bestuur


Het bestuur is belast met het besturen en het bepalen van het beleid van de organisatie. Op dit moment bestaat het bestuur uit twee personen. De bestuursleden worden benoemd door de Raad van Commissarissen aan de hand van een profielschets en de taken zijn vastgelegd in een reglement. Het bestuur is op dit moment als volgt samengesteld:

Leden Bestuur