Algemene Ledenvergadering


We zijn een woningbouwvereniging en veel van onze huurders zijn lid van deze vereniging. De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de vereniging is het hoogste orgaan van onze vereniging. De ALV heeft ook goedkeuringsbevoegdheid op het jaarverslag en de jaarrekening.