Samenwerking


Voor de uitvoering van onze plannen werken we samen met de gemeente, collega-corporaties en maatschappelijke partners. En uiteraard met de bewoners zelf. Samen met die partners willen we ervoor zorgen dat u prettig kunt samenleven in onze wijken. Naast elkaar, met elkaar en voor elkaar. 

Wij werken onder andere samen met: