Samenwerking


Voor de uitvoering van onze plannen werken we samen met de gemeente, collega-corporaties en maatschappelijke partners. En uiteraard met de bewoners zelf. Samen met die partners willen we ervoor zorgen dat u prettig kunt samenleven in onze wijken. Naast elkaar, met elkaar en voor elkaar. 

Prestatieafspraken

Samen met een aantal van onze samenwerkingspartners hebben wij de prestatieafspraken opgesteld en ondertekend, wat deze inhouden kun je hier lezen.

Wij werken onder andere samen met: