Sponsoring


Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. Deze wet heeft consequenties voor het sponsorbeleid van woningcorporaties. De Woningwet staat woningcorporaties alleen nog toe om sponsorverzoeken te honoreren die uitsluitend ten goede komen aan de huurders van de corporatie. Activiteiten voor een breder publiek zoals bijvoorbeeld een voetbalclub, speelplekken, een cultureel- of een sportevenement kunnen wij daarom niet meer ondersteunen.

Betrokkenheid

Initiatieven van huurders ondersteunen wij nog steeds graag. Op deze manier willen wij onze (maatschappelijke) betrokkenheid laten zien en bieden we ondersteuning aan een leefbare samenleving. Wij richten ons op activiteiten waarbij het ontmoeten en samenwerken van mensen (huurders) centraal staat. Meer informatie hierover vindt u op de pagina bewonersparticipatie.