Werken bij Volksbelang


In de vezels van de volkswijk

…. Als je het over werken in volkswijken hebt, ja dat doe je bij Volksbelang. In Helmond, in de Leonardusbuurt, Helmond Noord, om maar eens wat te noemen. Daar wonen mensen met het hart op de tong, geen flauwekul. Als ze aan de bel trekken, dan kun je er niet omheen, zeg maar. Maar als het dan geregeld is, dan laten ze het ook weten. Volksbelang is een kleine, maar zeer betrokken corporatie. En vooral: open. Gericht op samenwerking, met bewoners, zorginstellingen, politie, andere corporaties etc. Volksbelang zit echt in de vezels van de volkswijk. Met medewerkers die dichtbij de bewoners staan, met een team dat al lang met elkaar samenwerkt, dat herkenbaar is. Dat zijn kwaliteiten die hard nodig zijn om een antwoord te geven op de veranderende samenstelling van de wijken.…

Fragment uit het verhaal van Volksbelang


Op dit moment hebben wij een vacature:


Hoe je in één functie, twee keer van betekenis kunt zijn…

De concerncontroller van Woonpartners maakt een volgende stap in zijn loopbaan en de controller bij Volksbelang gaat binnenkort met pensioen. Beide organisaties willen deze functie nu samen gaan invullen. Waarom? Omdat we ervan overtuigd zijn dat het delen van de functie een extra bijdrage levert voor beide organisaties en daarmee voor de sector.

Concerncontroller

36 – 40 uur per week

Volksbelang (een vereniging met ca. 2.800 woningen) en Woonpartners (een stichting met ca. 7.500 woningen) zijn op zoek naar een Concerncontroller, die als onafhankelijk professional een substantiële bijdrage levert aan het creëren van risicobewustzijn binnen de beide organisaties. Die gevraagd en ongevraagd adviseert en die een rechtstreekse lijn met de RvC’s onderhoudt. Die in staat is om de organisaties te laten leren van constateringen. Eén concerncontroller voor twee zelfstandige woningcorporaties die naast alle overeenkomsten, ook ieder hun eigen kleur hebben.

Interesse? Download hier de vacaturetekst om meer te weten te komen.