Woningbezit


Hieronder vindt u een kaart met een overzicht van de gebieden waar Volksbelang woningen heeft. 

Helmond is in ontwikkeling en Volksbelang levert daaraan een mooie bijdrage. We vinden het belangrijk om te zorgen voor een prettige woon- en leefomgeving in onze wijken. Daarom kijken we voortdurend of ons woningaanbod nog voldoet aan de behoeften van huurders. Waar dat wenselijk en mogelijk is, bouwen we nieuwe woningen, vervangen we woningen of voeren we renovaties uit. 

Terug naar "Over Volksbelang"

Gebiedsteam Binnenstad/Leonardus

Gebiedsteam Noord