Woningbezit & Projecten


Hieronder vindt u een kaart met een overzicht van de gebieden waar Volksbelang woningen heeft, de bestaande bouw betreft alles met een groene stip.

Helmond is in ontwikkeling en Volksbelang levert daaraan een mooie bijdrage. We vinden het belangrijk om te zorgen voor een prettige woon- en leefomgeving in onze wijken. Daarom kijken we voortdurend of ons woningaanbod nog voldoet aan de behoeften van huurders. Waar dat wenselijk en mogelijk is, bouwen we nieuwe woningen, vervangen we woningen of voeren we renovaties uit. Hieronder kunt u zien aan welke projecten we op dit moment werken, deze zijn aangegeven met een blauwe stip.

Terug naar "Over Volksbelang"

Helmond-Binnenstad

In de Leonardusbuurt verbeteren we de komende jaren ruim 600 woningen. Tegelijk verbetert de gemeente Helmond de omgeving (de openbare ruimte). Op www.leonardusinbeweging.nl houden we u op de hoogte van wat er allemaal gaat gebeuren, en wat er al gebeurd is.