Veel gestelde vragen

 • Ik ben huurder

  Kan ik de huur op een andere datum dan voor de eerste van de maand betalen, met een machtiging?

  Nee, de betaling van de huur via automatische incasso gebeurt op de 28e van de maand voorafgaand aan de maand die betaald moet worden (vooruitbetaling).


 • Ik ben huurder

  Kan ik de huur alleen per automatische incasso betalen?

  Ja, de huur dient altijd vooraf per automatisch incasso voldaan te worden. 


 • Ik ben huurder

  Op welk bankrekeningnummer kan ik mijn huur overmaken?

  IBAN: NL07 RABO 0123872421 t.n.v. Volksbelang.

 • Ik ben huurder

  Hoe kan ik Volksbelang machtigen tot automatische incasso?

  U kunt een machtigingsformulier ophalen aan de balie van ons kantoor of hier downloaden.


 • Ik ben huurder

  Wanneer moet ik de eerste huur betalen?

  De eerste huur, de waarborgsom en bemiddelingskosten moet u voldoen bij ondertekening van de huurovereenkomst. Wanneer u uw huurovereenkomst tekent na de 15e van de maand, dient ook de volgende maand direct voldaan te worden. Na betaling ontvangt u van ons de sleutels van uw nieuwe woning.


 • Ik ben huurder

  Ik kan de huur niet betalen, wat moet ik doen?

  De volledige huur moet altijd voor de 1e van de maand bij ons binnen zijn. Kunt u de huur van de maand niet betalen, neem dan direct contact met ons op, zodat wij samen met u een betalingsregeling kunnen treffen of een andere oplossing kunnen zoeken.

 • Ik ben huurder

  Ik betaal via automatische incasso, toch heb ik een betalingsherinnering ontvangen.

  Het is mogelijk dat u aan het begin van de maand, toen de huur moest worden afgeschreven, te weinig saldo op uw rekening had staan en de bank de opdracht geweigerd heeft. Daarom heeft u de herinnering gekregen, u dient het daarop aangegeven bedrag dus nog wel over te maken of te pinnen bij ons op kantoor.

 • Ik ben huurder

  Krijg ik een bevestiging van gemaakte afspraken met betrekking tot mijn betalingsregeling bij huurachterstand?

  Nee, gemaakte afspraken worden in ons systeem geregistreerd.

 • Ik ben huurder

  Als ik meer of minder inkomen krijg, kan het bedrag van de betalingsregeling dan bijgesteld worden?

  Bij stijging van het inkomen kunt u het af te lossen bedrag verhogen, bij minder inkomen kunt u dit bedrag niet verlagen.

 • Ik ben huurder

  Wat gebeurt er als ik de betalingsregeling niet nakom?

  Als u de afspraken uit de betalingsregeling niet nakomt, ontvangt u geen aanmaning meer. Wij dragen het innen van de regeling dan over aan de deurwaarder.

 • Ik ben huurder

  Wie neemt het initiatief voor een betalingsregeling voor het aflossen van een huurachterstand?

  Het is de bedoeling dat u, als huurder, contact met ons opneemt als u een betalingsregeling wilt treffen om uw huurachterstand gespreid te betalen.

 • Ik ben huurder

  Ik heb al een betalingsregeling, kan ik een nieuwe betalingsregeling treffen?

  Nee, u moet altijd de bestaande regeling aflossen.

 • Ik ben huurder

  Waar kan ik terecht voor schuldhulpverlening?

  Maatschappelijk werk LEV-groep (0492-598989)

  Budgetbeheer Gemeente Helmond (14-0492)

 • Ik ben huurder

  Ik wil mijn huur opzeggen hoe moet ik dat doen?

  U moet de huur van uw woning schriftelijk opzeggen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het opzeggingsformulier dat u hier kunt downloaden. Belangrijk is dat u hierbij uw telefoonnummer en nieuwe adres vermeldt en dat ook een eventuele medehuurder de huuropzegging ondertekent.
  U moet de huur een maand voordat u vertrekt opzeggen, maar eerder mag ook. U bepaalt zelf per wanneer u de huur opzegt. Opzegging in het eerste jaar is echter niet mogelijk. De datum van binnenkomst is hierbij bepalend. Opzeggen in het weekend is dus niet mogelijk.

  Als u eenmaal de huur schriftelijk heeft opgezegd, is de beëindiging van de huurovereenkomst altijd definitief. Opzegging onder voorbehoud of op voorwaarden is helaas niet mogelijk.

 • Ik ben huurder

  Als ik de huur van mijn woning opzeg, moet ik dan ook de huur van mijn garage of parkeerplaats opzeggen?

  Nee, u kunt de huur van uw garage of parkeerplaats gewoon aanhouden, behalve als deze gekoppeld is aan uw woning (zoals bij de meeste appartementen het geval is). Wanneer u de huur van uw niet gekoppelde parkeerplaats wél op wilt zeggen, dient u altijd een apart opzeggingsformulier voor garage/parkeerplaats in te leveren.

 • Ik ben huurder

  Eindigt automatische incasso gelijk met einddatum huur?

  Ja, bij een huuropzegging zorgen wij ervoor dat uw automatische incasso zo snel mogelijk wordt stopgezet

 • Ik ben huurder

  Wat houdt een voorinspectie in?

  Bij de voorinspectie loopt de opzichter met u door het huis om te kijken wat de staat van onderhoud is en welke herstelwerkzaamheden u eventueel moet verrichten. In overleg met u geeft hij aan welke zaken u kunt overdragen aan  de nieuwe huurder. Ook controleert hij of er eventuele zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV’s) aanwezig zijn en geeft aan of deze mogen blijven zitten of ter overname mogen worden aangeboden. U ondertekent dit rapport voor akkoord of voor gezien. Vervolgens heeft u tot de laatste huurdag de gelegenheid om eventuele herstelwerkzaamheden uit te (laten) voeren

 • Ik ben huurder

  Ik heb mijn huur na de 20e van de maand opgezegd en betaal per automatische incasso. Nu is er een volle maandhuur afgeschreven. Kan ik mijn geld terug krijgen?

  Bij huuropzegging wordt uw automatische incasso direct stopgezet. Bij opzegging na de 20e van de maand is de opdracht voor de incasso voor de volgende maand al verwerkt. Het klopt dus dat er teveel is afgeschreven. Als de eindinspectie geweest is en er geen schade aan uw woning geconstateerd is, krijgt u het teveel betaalde teruggestort op uw rekening. De eindafrekening ontvangt u een maand nadat u de sleutels heeft ingeleverd. Hiervoor is het van belang dat alle gegevens (waaronder uw bankrekeningnummer en nieuwe adres) bij ons bekend zijn.

 • Ik ben huurder

  Wat is de overnameregeling en hoe zit deze in elkaar?

  Wij bepalen welke zaken in uw woning mogen blijven zitten, welke weggehaald moeten worden en wat eventueel hersteld moet worden. De vertrekkende huurder regelt vervolgens met de nieuwe huurder welke spullen deze eventueel overneemt en welke hij alsnog verwijdert. Hier bemiddelen wij niet in maar wij ontvangen wel graag een kopie van het ingevulde overnameformulier dat is ondertekend door beide partijen. Let op: de nieuwe huurder is niet verplicht zaken over te nemen.

 • Ik ben huurder

  Wanneer is bekend wie de nieuwe huurder wordt?

  We zoeken zo snel mogelijk een nieuwe huurder voor uw woning. Hoe snel dat lukt, hangt af van verschillende factoren. Meestal wil de kandidaat de woning ook graag bezichtigen. We geven kandidaten altijd een schriftelijke woningaanbieding mee, zodat u weet wie u binnenlaat. Staat er iemand voor de deur zonder een aanbiedingsbrief, dan hoeft u hem of haar niet binnen te laten voor bezichtiging. Als er weinig belangstelling is voor de woning of als belangstellenden niet voldoen aan de voorwaarden voor het huren van de woning, kan het in enkele gevallen gebeuren dat we geen nieuwe huurder gevonden hebben als u de sleutels inlevert. In dat geval kunt u geen zaken ter overname aanbieden en moet u ze verwijderen.

 • Ik ben huurder

  Kan ik zelf een nieuwe huurder voordragen?

  Nee, dat is niet mogelijk. Wanneer er een huuropzegging binnen komt, wordt de woning te huur aangeboden via Wooniezie.nl. De nieuwe huurder die u wilt voordragen, kan dan wel reageren op het aanbod, als hij ingeschreven staat als woningzoekende en voldoet aan de voorwaarden. Of de kandidaat een kans maakt, hangt af van de regels voor toewijzing in de module waarin de woning wordt aangeboden.

 • Ik ben huurder

  Ik heb mijn huur opgezegd, wanneer volgt er een eindafrekening?

  Als de eindinspectie is geweest, de sleutels zijn ingeleverd en de laatste huurdag is verstreken gaan we de eindafrekening opmaken. Deze ontvangt u na ongeveer een maand.

 • Ik ben huurder

  Door wie moet de huuropzegging worden ondertekend?

  Het formulier moet door de huurder en eventuele medehuurder ondertekend worden.

 • Ik ben huurder

  Wie mag na overlijden de huur opzeggen?

  De huurovereenkomst eindigt een maand na het overlijden van de huurder. Dat is wettelijk zo bepaald. Als u als erfgenaam de erfenis accepteert, dan bent u verantwoordelijk voor het netjes opleveren van de woning. Wij vragen u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen, zodat we met u afspraken kunnen maken over de beëindiging van de huurovereenkomst en oplevering van de woning.

  Als er nog een medehuurder achterblijft, dan vragen wij deze aan ons door te geven dat zijn of haar partner is overleden, zodat wij de gegevens in ons systeem aan kunnen passen.

  Kijk voor meer informatie op deze pagina.

 • Ik ben huurder

  Ik ga scheiden of mijn geregistreerd partnerschap wordt beëindigd. Tot wanneer moet ik de huur betalen?

  U moet schriftelijk eenzijdig de huur opzeggen. Wij accepteren de eenzijdige huuropzegging als uw partner de huur zelfstandig voort kan zetten. We hebben daarom, naast uw eenzijdige huuropzegging, ook recente inkomensgegevens nodig van de huurder die in de woning blijft wonen. Als er nog een huurachterstand is, is het niet mogelijk de huur eenzijdig op te zeggen. In dat geval moeten u en uw ex-partner eerst de huurachterstand betalen. 

  Meer informatie vindt u op deze pagina.

 • Ik ben huurder

  Mijn vriend(in) wil bij mij komen wonen, mag dat?

  Ja, u mag gaan samenwonen. U moet dit wel (schriftelijk) melden bij de afdeling Wonen, samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uw partner. Het feit dat u met iemand gaat samenwonen levert die persoon geen woonrecht op. Uw partner heeft na 2 jaar wel de mogelijkheid om medehuurder te worden als de woning voor beide partners het hoofdverblijf is. 

 • Ik ben huurder

  Mag ik iemand anders dan mijn partner bij mij in laten wonen?

  U kunt hiervoor schriftelijk een aanvraag indienen bij de afdeling Wonen. Bij uw aanvraag moet u aangeven wat uw onderlinge relatie is en of het gaat om tijdelijke of blijvende inwoning. We hebben daarbij van alle inwonende personen een kopie van het legitimatiebewijs nodig. Bij de beoordeling kijken we onder andere naar de grootte van het huishouden in relatie tot de grootte van de woning. Het is niet de bedoeling dat u kamers verhuurt in uw woning. 

 • Ik ben huurder

  Moet ik mij bij inwoning laten inschrijven bij de gemeente?

  Ja, ook bij inwoning moet u zich altijd inschrijven op het adres waar u gaat wonen. U kunt dit doorgegeven aan de balie van de Stadswinkel, schriftelijk of via de website van de gemeente Helmond. 

 • Ik ben huurder

  Kan het samenwonen gevolgen hebben voor mijn huurtoeslag?

  Ja, het samenwonen kan inderdaad van invloed zijn op de hoogte van de huurtoeslag die u ontvangt. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met de belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543 of www.toeslagen.nl.

 • Ik ben huurder

  Heeft de inwonende recht op de woning als de hoofdhuurder de woning gaat verlaten?

  Nee, een inwonende of samenwonende persoon heeft geen recht op de woning. Als de hoofdhuurder de huur opzegt, moet ook een inwonende de woning verlaten. Alleen officiële medehuurders kunnen rechten ontlenen aan de huurovereenkomst.

 • Ik ben huurder

  Ik ben getrouwd, dienen beide namen op de huurovereenkomst te staan?

  Als u getrouwd bent of u een geregistreerd partnerschap heeft, hoeft u niets te regelen. De partner is dan volgens de wet medehuurder. Het maakt niet uit of beide namen wel of niet op de huurovereenkomst vermeld staan. Beide partners hebben dezelfde rechten en plichten ten aanzien van de huurwoning. Wij vinden het overigens wel prettig als u deze verandering aan ons doorgeeft. Wij kunnen onze administratie dan op de juiste wijze aanpassen, zodat u in het vervolg bijvoorbeeld correspondentie op uw beider naam ontvangt.

 • Ik ben huurder

  Moet ik als inwonende ook huur aan jullie betalen?

  Nee, voor ons blijft de hoofdhuurder verantwoordelijk voor het betalen van de huur.

 • Ik ben huurder

  Wat moet ik doen als de inwoner de woning weer verlaat?

  Wij verzoeken u dit aan ons doorgeven, zodat wij dit in onze administratie kunnen verwerken.

 • Ik ben huurder

  Wat is medehuurderschap?

  Bij medehuurderschap bent u net als de hoofdhuurder mede aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen in de huurovereenkomst. Daarnaast word u automatisch hoofdhuurder wanneer de hoofdhuurder komt te overlijden. Bovendien kunt u de huurovereenkomst met ons voortzetten als de hoofdhuurder de huur opzegt als u bijvoorbeeld uit elkaar gaat.

 • Ik ben huurder

  Hoe moet ik medehuurderschap aanvragen?

  U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen met daarbij een kopie van het legitimatiebewijs en kopie van de inkomsten van uw partner. Een van de voorwaarden is dat uw partner al minimaal twee jaar woonachtig is op betreffend adres. 

 • Ik ben huurder

  Kan voor mijn kind medehuurderschap worden aangevraagd?

  Nee, kinderen kunnen geen aanspraak maken op het medehuurderschap.

 • Ik ben huurder

  Wanneer ben ik medehuurder van rechtswege?

  Wanneer u getrouwd bent of geregistreerd partnerschap heeft, bent u van rechtswege medehuurder.

 • Ik ben huurder

  Moet ik als medehuurder ook huur betalen?

  Ja, als medehuurder bent u samen met de hoofdhuurder verantwoordelijk voor het betalen van de huur.

 • Ik ben huurder

  Ik heb met mijn partner een samenlevingsovereenkomst. Kan ik nu medehuurder worden?

  Alleen bij huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt de partner automatisch (van rechtswege) medehuurder. Bij een samenlevingsovereenkomst kan de partner na 2 jaar medehuurderschap aanvragen.

 • Ik ben huurder

  Hoe kan het medehuurderschap worden beëindigd?

  Indien een van beide huurders de woning wil verlaten moet deze schriftelijk een eenzijdige huuropzegging indienen. Volksbelang beoordeelt of de partner zelfstandig de huurovereenkomst voort kan zetten. Hiervoor moet deze in ieder geval actuele inkomensgegevens aanleveren.

 • Ik ben huurder

  Hoe wordt mijn voorschot stook- en servicekosten afgerekend?

  De verrekening van stookkosten met individuele bemetering (warmtemeters) wordt in de eindafrekening meegenomen. De servicekosten worden apart, eenmaal per jaar, met u verrekend.

 • Ik ben huurder

  Uit welke componenten zijn de servicekosten voor mijn woning opgebouwd?

  Deze componenten zijn per complex verschillend. Een specificatie hiervan kunt u opvragen via ons algemene telefoonnummer (0492-538 815).

 • Ik ben huurder

  Hoe wordt bepaald hoe hoog het voorschot is dat ik moet betalen?

  Het voorschot word bepaald op basis van de werkelijke kosten over het voorafgaande jaar, inclusief een indexering en inclusief eventuele andere kostenstijgingen die van invloed kunnen zijn op de kosten voor het lopende jaar.

 • Ik ben huurder

  Wie moet ik bellen als ik klachten heb over het schoonmaak- en/of groenonderhoud?

  Voor klachten over het schoonmaak- en/of groenonderhoud kunt u contact opnemen met onze medewerker Bedrijfsbureau of onze buurtbeheerder via ons algemene telefoonnummer 0492-538 815.

 • Ik ben huurder

  Welke schoonmaakwerkzaamheden worden in mijn complex uitgevoerd?

  In de hal van uw complex hangt een overzicht van de werkzaamheden. Hierop staat aangegeven welke werkzaamheden worden uitgevoerd en op welke dag.

 • Ik ben huurder

  Welke schoonmaakwerkzaamheden worden in mijn complex uitgevoerd?

  In de hal van uw complex hangt een overzicht van de werkzaamheden. Hierop staat aangegeven welke werkzaamheden worden uitgevoerd en op welke dag.

 • Ik ben huurder

  Hoe vaak worden de servicekosten aangepast?

  Eenmaal per jaar rekenen we de servicekosten met u af en dit is ook het moment waarop we de nieuwe voorschotten voor het lopende jaar bepalen en aanpassen.

 • Ik ben huurder

  Mijn voorschot is verhoogd. Kan ik deze ook verlagen?

  Uw voorschot is vastgesteld aan de hand van uw strookgedrag. Uw oude voorschot was niet toereikend om de kosten te dekken, daarom is uw voorschot verhoogd. Volksbelang kan dit voorschot helaas niet verlagen. Als na volgend stookseizoen blijkt dat u geld terugkrijgt, dan wordt uw voorschot automatisch weer naar beneden bijgesteld.

 • Ik ben huurder

  Ik wil graag een verhuurdersverklaring ontvangen. Hoe kan ik deze opvragen?

  Een verhuurdersverklaring kunt u telefonisch opvragen of ophalen aan de balie van ons kantoor.

 • Ik wil huren

  Wat kost het om me in te laten schrijven als woningzoekende?

  Het inschrijven als woningzoekende op Wooniezie is gratis.

 • Ik wil huren

  Hoe kan ik me inschrijven?

  Inschrijven kan digitaal via Wooniezie. U staat dan meteen ook ingeschreven voor de woningen van alle andere woningcorporaties die deelnemen aan Wooniezie.

 • Ik wil huren

  In welke wijken en buurten heeft Volksbelang woningen?

  Via deze link kunt u een overzicht bekijken van ons woningbezit. 

 • Ik wil huren

  Hoe lang is de benodigde inschrijfduur (wachttijd) voor een woning?

  De inschrijfduur is afhankelijk van diverse factoren, zoals buurt, aantal huuropzeggingen, aantal geïnteresseerden.

 • Ik wil huren

  Hoe lang duurt het voordat ik als urgent woningzoekende een woning toegewezen krijg?

  Als u urgentie krijgt, geeft de Urgentiecommissie aan welke corporatie voor u een woning zoekt. Als dat Volksbelang is, bieden wij u binnen zes maanden een passende woning aan. 

 • Ik wil huren

  Kan ik als urgent woningzoekende voorkeuren opgeven?

  U kunt geen voorkeuren opgeven. U mag wel twee straten opgeven waar u niet wil wonen.

 • Ik ben huurder

  Ik heb overlast van mijn buren, kunt u hier iets aan doen?

  Als u last hebt van geluid, stank of een andere vorm van overlast, dan is het de bedoeling dat u eerst zelf probeert hier iets tegen te doen. Als een conflict met praten niet meer op te lossen is, kunt u ons vragen om bemiddeling. Wij kunnen dan buurtbemiddeling inschakelen. Het is belangrijk dat u de overlast schriftelijk meldt. Dat kan per brief of met behulp van het registratieformulier overlast. Als ook bemiddeling geen uitkomst biedt, onderzoeken we of verdere stappen noodzakelijk zijn.

 • Ik ben huurder

  Hoe kan ik overlast melden?

  Meldingen van overlast kunt u schriftelijk bij ons indienen. Dat kan door een brief te schrijven of door het registratieformulier overlast in te vullen. De volgende gegevens zijn bij de melding van belang: naam en adres van de veroorzaker(s) van de overlast; aard van de klacht; hoe lang de overlast al duurt; wat u zelf heeft ondernomen om een einde te maken aan de overlast, uw eigen naam, adres en telefoonnummer. Als er meer mensen zijn met dezelfde klachten, vermeld dan ook die gegevens en laat uw melding ook door die personen ondertekenen. Een voorwaarde voor het in behandeling nemen van uw klacht, is dat uw klachten veroorzaakt worden door een andere huurder van Volksbelang. Wij gaan er bovendien vanuit dat u eerst zelf of met derden heeft geprobeerd het overlastprobleem op te lossen. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met uw melding.

   

  U kunt uw brief of het formulier sturen naar:

  Woningbouwvereniging Volksbelang

  Postbus 276

  5700 AG Helmond

   

 • Ik ben huurder

  Er slingert nogal wat rommel in de straat. Kan Volksbelang hier iets aan doen?

  Nee, voor klachten over de openbare ruimte moeten wij u doorverwijzen naar de gemeente.

 • Ik ben huurder

  Ik ruik hennep, wat moet ik doen?

  Hennep telen is streng verboden. U kunt hiervan een melding maken bij afdeling Wonen van Volksbelang via (0492) 538 815 of melding maken bij de Politie.

 • Ik ben huurder

  Mag ik de woning onderverhuren als ik zelf (tijdelijk) ergens anders woon?

  Nee, in de huurovereenkomst staat dat u als huurder uw hoofdverblijf in de woning moet hebben. Dit betekent dat u in de woning moet wonen en niet ergens anders. Als u verhuist zonder ons te informeren, voldoet u niet meer aan deze verplichting uit uw huurovereenkomst. Heeft u uw woning bovendien onderverhuurd, dan woont de nieuwe huurder zonder huurovereenkomst in de woning en is er dus sprake van illegale of onrechtmatige bewoning. 

 • Ik ben huurder

  Mag ik kamers onderverhuren?

  Nee, in uw huurovereenkomst staat dat u als huurder (een deel van de) woning niet mag doorverhuren of in gebruik geven aan derden, zonder schriftelijke toestemming van Volksbelang. Doet u dit toch, dan handelt u in strijd met de huurovereenkomst én is er sprake van illegale bewoning. Onderverhuring is voor ons aanleiding om de huurovereenkomst te laten ontbinden.

 • Ik ben huurder

  Ik heb een reparatieverzoek, waar kan ik dit melden?

  U kunt een reparatieverzoek in de ochtend (maandag-vrijdag) telefonisch doorgeven via (0492) 538 815. Wij kunnen u dan direct vertellen wat we wel of niet kunnen doen en indien nodig een afspraak inplannen of een bedrijf inschakelen. U kunt ook via de website een reparatieverzoek indienen (via een contactformulier), wij nemen dan de eerstvolgende werkdag contact met u op.

  Een CV-storing of rioolproblemen

  Heeft je CV-ketel een storing of zijn er problemen met het riool? Dan kunt u dit voortaan rechtstreeks melden bij de bedrijven waar wij mee samenwerken. Ook kun je direct een afspraak inplannen. 

  CV storing: Kemkens via 0492-547685
  Verstopping: Adriaans Riolering- en Ontstoppingsbedrijf via 0492-661747

  Buiten kantoortijden

  Buiten kantoortijden neemt onze telefonische antwoordservice de telefoon op. Dit is alleen bedoeld voor zeer dringende (spoedeisende) reparatieverzoeken. Heeft het geen haast dan kunt u de eerstvolgende werkdag contact opnemen met Volksbelang. Belt u toch zonder spoed buiten kantoortijden, dan brengen wij daarvoor kosten bij u in rekening.

  Voor een aantal zaken/ reparaties blijft u altijd zelf verantwoordelijk:

  • Het repareren van zaken die stuk gaan ten gevolg van grove nalatigheid, opzet of ondeskundig gebruik
  • Het klein dagelijks onderhoud
  • Het onderhoud aan door u zelf aangebrachte voorzieningen
  • Het onderhoud en reparatie van bestratingen en tuininrichtingen
  • Het binnenschilderwerk zoals het witten, sausen en behangen van wanden en plafonds
  • Zaken gerelateerd aan televisie, internet of telefoon

  Het 'dagelijkse onderhoud' van de woning is meestal voor rekening van u. Daarbij kunt u denken aan het vastzetten en vastschroeven van onder andere loszittende onderdelen, bijvoorbeeld trapleuningen, deurknoppen, drempels, elektrische schakelaars, stopcontacten en deurbellen. 

 • Ik ben huurder

  Ik wil een afspraak in verband met een reparatie annuleren of wijzigen, hoe doe ik dit?

  U kunt tot een uur vooraf een afspraak kosteloos annuleren of wijzigen. Daarna, ook indien u niet thuis bent, worden er kosten in rekening gebracht.

 • Ik ben huurder

  Ik was niet thuis toen de opzichter langs kwam voor een afspraak, wat nu?

  Als het goed is heeft u dan een 'niet thuis' kaartje ontvangen. Is de opzichter voor niets bij u aan de deur geweest, dan brengt Volksbelang de kosten hiervan bij u in rekening. 

 • Ik ben huurder

  De opzichter heb ik nog niet gezien, komt hij nog?

  Volksbelang werkt met bloktijden, is deze verstreken? Neem dan contact op met Volksbelang. Indien u een afspraak heeft met de aannemer, kan Volksbelang contact voor u opnemen met de aannemer.

 • Ik ben huurder

  Ik heb geen water, wat nu?

  Controleer of uw hoofdkraan dicht staat. Als deze open staat, neem dan contact op met Brabant Water.

  Is uw kraan lek?
  Waar lekt deze precies? Als de kraan ernstig lekt, draai dan de hoofdkraan dicht. Reparaties aan de kranen vallen onder het klein dagelijks onderhoud en is voor rekening van de huurder. Twijfelt u of wilt u advies dan kunt u contact opnemen met Volksbelang.

  Hendel/ thermostaatkraan is defect
  Het vervangen van kranen is voor rekening van de huurder

 • Ik ben huurder

  Mijn kraan is lek, wat nu?

  Als de kraan ernstig lekt, draai dan de hoofdkraan dicht. Reparaties aan de kranen vallen onder het klein dagelijks onderhoud en is voor rekening van de huurder. Twijfelt u of wilt u advies, dan kunt u contact opnemen met Volksbelang.

 • Ik ben huurder

  Mijn hendel- of thermostaatkraan is kapot, wat nu?

  U moet zelf zorgen voor de reparatie. Het vervangen van kranen is voor rekening van de huurder.

 • Ik ben huurder

  Ik heb een verstopping in de riolering, wat nu?

  Als u bent aangesloten bij het rioolontstoppingsfonds, bellen we hiervoor iemand die de verstopping komt verhelpen. Mocht blijken dat de verstopping veroorzaakt is door zaken die niet in het putje thuishoren, brengen wij u de kosten voor het ontstoppen in rekening. 

 • Ik ben huurder

  Ik heb een verstopte dakgoot, wat nu?

  Het is belangrijk om de goten goed schoon te houden. Een verstopte dakgoot valt onder het klein dagelijks onderhoud en is voor uw eigen rekening.

 • Ik ben huurder

  Ik heb een storing aan mijn videofoon, Intercom of deuropener. Wat moet ik doen?

  Hiervoor kunt u bellen naar telefoonnummer (0492) 538 815 en een reparatieverzoek indienen.

 • Ik ben huurder

  Mijn slot hapert, ik krijg de sleutel er niet in. Hoe los ik dit op?

  U kunt kijken of er misschien iets in het slot zit of dat er is geprobeerd in te breken. Reparaties aan de sloten vallen onder het onderhoud voor rekening van de huurder.

 • Ik ben huurder

  Kan ik een nieuw cilinderslot krijgen?

  Volksbelang vervangt geen sloten die nog in orde zijn. 

 • Ik ben huurder

  Mijn sleutel is kwijt of gestolen, en nu?

  Wij raden u aan aangifte te doen bij de politie. U kunt de kosten voor een nieuw slot/ sleutels via uw verzekering laten vergoeden als er sprake is van diefstal.
  U kunt eventueel een sleutel laten bij maken of het slot laten vervangen door de slotenmaker, de kosten zijn voor u zelf. Dit geldt ook voor brievenbussleutels.

 • Ik ben huurder

  Mijn sleutel is afgebroken, wat nu?

  U kunt een afspraak maken met de slotenmaker. De kosten zijn voor u zelf.

 • Ik ben huurder

  Hoe bestel ik een extra sleutel bij?

  Als het gaat om een gewone sleutel kunt u deze laten bijmaken bij een slotenmaker. Een gecertificeerde sleutel kunt u bij Volksbelang bestellen. Hier zijn wel kosten aan verbonden. 

 • Ik ben huurder

  Kan ik voor onderhoud, reparaties en het vernieuwen van hang- en sluitwerk in de centrale ruimten bij jullie terecht?

  Ja, het onderhouden, repareren en vernieuwen van hang- en sluitwerk in gemeenschappelijke ruimten is voor rekening van Volksbelang.

 • Ik ben huurder

  Ik heb mezelf buitengesloten, kan Volksbelang me helpen?

  Nee, u moet zelf contact opnemen met een slotenmaker. Ook de kosten die daaraan verbonden zijn, zijn voor rekening van u. Let wel op dat u kiest voor een betrouwbare slotenmaker uit de buurt. Er bestaan helaas malafide slotenmakers die onterecht hoge kosten in rekening brengen.

 • Ik ben huurder

  Ik heb geen stroom meer, wat nu?

  Heeft u de stekkerproef al gedaan? Dit moet u eerst doen om kortsluiting van een van de apparaten uit te sluiten. De stekkerproef houdt in dat alle stekkers uit de stopcontacten moeten. Wanneer u een stoppenkast heeft, moet u de stop die stuk is vervangen. Heeft u een zekeringenkast dan kan de zekering gereset worden. Is de aardlekschakelaar uit, dan kunt u deze nu weer aanzetten. Vervolgens sluit u alle stekkers een voor een weer aan. U kunt dan zien bij welk apparaat de stoppen en/of aardlekschakelaar eruit gaat. Als dit niet helpt kunt u contact opnemen met Volksbelang (via 0492-538 815).

  Als uw aardlekschakelaar een testknop heeft, vragen wij u deze in te drukken. Valt de aardlekschakelaar niet uit, dan is de hoofdzekering defect en moet u Enexis waarschuwen.

 • Ik ben huurder

  De verlichting in de openbare ruimte is kapot, wie bel ik?

  Neem contact op met de gemeente Helmond via telefoonnummer 14 0492.

 • Ik ben huurder

  De verlichting in de brandgang, het achterpad of de algemene ruimte is kapot. Wie bel ik?

  Reparatieverzoeken voor verlichting en armaturen van de achterpaden kunt u indienen via ons telefoonnummer (0492) 538 815.

 • Ik ben huurder

  Ik wil een elektrisch apparaat aansluiten of een lamp in mijn woning vervangen. Komt Volksbelang hiervoor?

  Daarvoor kunt u niet bij ons terecht. Het aansluiten van elektrische apparaten en vervangen van lampen in de woning is voor rekening van de huurder.

 • Ik ben huurder

  Ik heb een storing aan mijn keukenapparatuur, komt Volksbelang hiervoor?

  Storingen aan keukenapparatuur van zijn voor rekening van de huurder. Sommige afzuigkappen zijn eigendom van Volksbelang. Als u wilt weten of de afzuigkap in uw woning ook van Volksbelang is kunt u hiervoor contact met ons opnemen via (0492) 538 815.

 • Ik ben huurder

  Kan ik voor het vervangen van stoppen en zekeringen en het omzetten van aardlekschakelaars bij jullie terecht?

  Nee, het vervangen van stoppen en zekeringen is voor rekening van de huurder.

 • Ik ben huurder

  Ik heb problemen met de elektrische installatie, wie bel ik?

  Indien het een individueel probleem is en u de stoppen heeft gecontroleerd, kunt u contact met ons opnemen via (0492) 538 815.

 • Ik ben huurder

  Ik ruik gas, wat moet ik doen?

  Neem dan direct contact met ons op via (0492) 538 815, draai de hoofdkraan dicht en zet alle ramen en deuren open. Wij zorgen ervoor dat er zo spoedig mogelijk iemand bij u langskomt. 

 • Ik ben huurder

  Mijn waterleiding lekt, welke actie moet ik ondernemen?

  U moet meteen de hoofdkraan bij de watermeter dichtdraaien. Neem dan direct contact met ons op via (0492) 538 815. Wij zorgen ervoor dat er zo spoedig mogelijk een medewerker of loodgieter bij u langskomt. Geef bij uw melding duidelijk aan waar de lekkage vandaan komt.

 • Ik ben huurder

  Ik heb een lekkage aan mijn dak, komt Volksbelang hiervoor?

  Neem contact met ons op via (0492) 538 815. Wij zorgen ervoor dat er zo spoedig mogelijk iemand bij u langskomt.

 • Ik ben huurder

  Ik heb last van schimmelvorming, wat kan ik hieraan doen?

  U moet goed ventileren en de plekken waar schimmelvorming voorkomt goed schoonmaken. Blijf ook daarna goed ventileren om nieuwe schimmelvorming te voorkomen.

 • Ik ben huurder

  Ik vermoed dat er asbest in mijn woning aanwezig is, wat moet ik doen?

  Neem contact met ons op via (0492) 538 815. Wij zorgen ervoor dat er iemand bij u langskomt om te onderzoeken of er een gevaar is.

 • Ik ben huurder

  Wanneer moet de CV-ketel bijgevuld worden?

  Bij een stand onder de 1,5 BAR, moet deze bijgevuld worden. Dit moet u zelf doen. Hier kunt u het stappenplan vinden.  

 • Ik ben huurder

  Ik heb een storing aan mijn cv-ketel, geen warm water of mijn cv-ketel/ radiator is lek. Wat nu?

  Neem contact met ons op via (0492) 538 815 om het probleem te melden.

 • Ik ben huurder

  Mijn thermostaat is kapot, wie bel ik?

  Neem contact met ons op via (0492) 538 815 om het probleem te melden.

 • Ik ben huurder

  Ik wil een nieuwe cv-ketel/ radiator, kan dit?

  U kunt bij ons informeren of uw cv-ketel aan vervanging toe is. We vervangen alleen cv-ketels als de levensduur is verstreken en de technische staat hiertoe aanleiding geeft. In sommige gevallen kunnen we ook tegen een kostendekkende huurverhoging een nieuwe ketel installeren.

 • Ik ben huurder

  Wanneer is het onderhoud van mijn cv-ketel?

  Eens in de twee jaar onderhouden we de cv-installaties. U ontvangt hier vooraf een brief over. Tijdens de werkzaamheden moet u thuis zijn. Rondom de ketel moet het vrij zijn van obstakels om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, dit is ca. 2 tot 3 meter. Als u geen medewerking verleent aan het uitvoeren van het onderhoud, dan brengen we de kosten van storingen bij u in rekening.

 • Ik ben huurder

  Mijn radiator roest, wat nu?

  Radiatoren worden alleen vervangen als ze lekken. U kunt de radiator verven met radiatorverf. Dit is verkrijgbaar bij een bouwmarkt.

 • Ik ben huurder

  Ik wil mijn wastafel, fonteintje, toiletpot en toiletbril vervangen, mag ik dit doen?

  Wij zorgen ervoor dat het sanitair vervangen wordt als de technische levensduur verstreken is. U kunt uiteraard altijd op eigen kosten uw sanitair vervangen.

 • Ik ben huurder

  Kan ik voor het vernieuwen van de gootsteenstop en de ketting bij jullie terecht?

  Nee, het vernieuwen van de gootsteenstop en de ketting is altijd voor rekening van de huurder.

 • Ik ben huurder

  Kan ik voor het vernieuwen van scharnieren, ladeleiders en sluitingen van deuren en laden bij jullie terecht?

  Nee, het vernieuwen van scharnieren, ladegeleiders en sluitingen van de deuren en laden is voor rekening van de huurder

 • Ik ben huurder

  Het stucwerk in mijn woning laat los, kan ik jullie bellen?

  Neem contact met ons op via (0492) 538 815. De opzichter zal dan beslissen of dit gerepareerd wordt of niet.

 • Ik ben huurder

  Kan ik voor onderhoud van en reparaties aan de mechanische ventilatie bij jullie terecht?

  U moet de roosters van de mechanische ventilatie zelf regelmatig schoonmaken. Als er storingen of problemen zijn, kunt u bellen naar 0492-538815.

 • Ik ben huurder

  Kan ik voor het reinigen van de afzuigventielen bij jullie terecht?

  Nee, het reinigen van de afzuigventielen is voor rekening van de huurder.

 • Ik ben huurder

  Kan ik voor het reinigen en vervangen van filters bij jullie terecht?

  Nee, het reinigen en vervangen van filters is voor rekening van de huurder.

 • Ik ben huurder

  Ik heb overlast van de van onderhoudswerkzaamheden in het complex waar ik woon. Kom ik in aanmerking voor een financiële vergoeding?

  Onderhoudswerkzaamheden zijn nodig om alle objecten in goede staat te kunnen houden. Hier staat dan ook geen financiële vergoeding tegenover.

 • Ik ben huurder

  Volksbelang is bezig met onderhoudswerkzaamheden in het complex waar ik woon. Ik heb schade als gevolg van de uitvoering van deze werkzaamheden. Hoe moet ik handelen?

  Meld de schade binnen 24 uur de schade bij Volksbelang via (0492) 238 815 en bij het bedrijf dat dat de werkzaamheden uitvoert.

 • Ik ben huurder

  Volksbelang is bezig met onderhoudswerkzaamheden in het complex waar ik woon. De gemaakte afspraken worden niet nagekomen. Wat moet ik doen?

  Neem contact met ons op via (0492) 538 815, dan onderzoeken wij wat er aan de hand is.

 • Ik ben huurder

  Kan ik voor reparaties aan de buitenzijde van de woning bij jullie terecht?

  Voor reparaties aan de buitenzijde van de woning kunt u contact met ons opnemen via (0492) 538 815. Dit geldt niet voor voorzieningen die door uzelf zijn aangebracht.

 • Ik ben huurder

  Moet ik mijn dakgoot zelf schoonmaken?

  Het schoonhouden van de dakgoot moet u zelf regelmatig doen.

 • Ik ben huurder

  Zijn er regels bij het uitvoeren van wijzigingen aan de water- en/of gasleiding of het elektra?

  Wijzigingen aan water- en/of gasleidingen of aan elektra moeten altijd zijn uitgevoerd door een erkend installateur. Bij controle vragen wij naar het keuringsrapport.

 • Ik ben huurder

  Neemt Volksbelang de verzekeringskosten voor een zelf aangebrachte voorziening over?

  Alle kosten en risico’s die het gevolg zijn van de zelf aangebrachte voorzieningen zijn voor rekening van uzelf. U moet de zelf aangebrachte voorzieningen, zoals een keuken of aanbouw, dan ook zelf verzekeren tegen onder andere brand. 

 • Ik ben huurder

  Voert Volksbelang onderhoud uit aan de door mij aangebrachte voorziening?

  Nee, u bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud.

 • Ik ben huurder

  Mag ik de zelf aangebrachte voorziening in de woning achterlaten, bij huuropzegging?

  Dit is van verschillende factoren afhankelijk, zoals de staat van de voorziening en de verhuurbaarheid. U moet altijd schriftelijk toestemming aanvragen voor een Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV). Als wij die toestemming geven, hoort u van ons of overname door Volksbelang of door een nieuwe huurder mogelijk is bij huuropzegging.

 • Ik ben huurder

  Wat gebeurt er met een verandering die ik heb aangebracht zonder toestemming?

  U kunt alsnog schriftelijke toestemming aanvragen. Het kan zijn dat u de aangebrachte verandering op uw eigen kosten ongedaan moet maken. 

 • Ik ben huurder

  Zijn er bijkomende kosten wanneer ik een huurachterstand heb?

  Op het moment dat de huur niet tijdig betaald wordt worden er aanmaningskosten in rekening gebracht, deze bedragen € 4,-.

  Wanneer de achterstand dusdanig hoog is dat u doorgestuurd wordt naar de deurwaarder, zijn ook deze kosten voor uw rekening.