Kan ik bellen om mijn urgentieaanvraag toe te lichten?

Wilt u urgentie aanvragen bij Volksbelang? Neem dan telefonisch contact op via (0492) 538 815 en vraag naar Manon Thissen, Debbie Hermens of Susan Sieben. U kunt ook een e-mail sturen naar urgentie@volksbelanghelmond.nl of even bij ons langskomen tijdens onze openingstijden. We maken dan een afspraak om samen uw situatie en uw kansen op urgentie te bespreken. Hieronder kunt u alvast het aanvraagformulier downloaden:

Mijn urgentieaanvraag is afgewezen. Kan ik bezwaar aantekenen?

Als u het niet eens bent met het besluit van de Urgentiecommissie, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het besluit bezwaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente waar u urgentie heeft gevraagd. Een bezwaarcommissie van één van negen gemeenten behandelt uw bezwaar en adviseert het college van Burgemeester en Wethouders.

Pagina's